‘อนุทิน’ ไฟเขียวทอท. สร้างส่วนต่อขยายสุวรรณภูมิ ทิศตะวันออก วงเงิน 7.8 พันล้าน เปิดประมูล ก.ค.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

‘อนุทิน’ ไฟเขียวทอท. – นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน เห็นชอบให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ซึ่งมีความพร้อม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการไว้แล้ว ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะกลับมาในระดับประมาณ 65 ล้านคนต่อปี เท่ากับช่วงก่อนเกิดโรคโควิด-19 ได้ในปี 2568

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการส่งมอบพื้นที่ของ บริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด พื้นที่บริเวณชั้น 2 Food Stop ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างส่วนต่อขยายทิศตะวันออก ให้ ทอท. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564

“ขณะนี้คณะกรรมการ ทอท. มีมติอนุมัติงบลงทุนผูกพันเพิ่มเติมในการลงทุนก่อสร้างส่วนตะวันออกแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 เนื่องจากได้รับอนุมัติจาก ครม. ไว้แล้ว คาดว่าจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ในเดือนก.ค. 2565 และเริ่มก่อสร้างได้เดือนพ.ย. 2565 ใช้ระยะเวลา 29 เดือน แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนมี.ค. 2568”

ส่วนโครงการส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ที่ประชุมให้รอผลการศึกษาความเหมาะสมจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ก่อน ล่าสุด ทอท. แจ้งว่าอยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาร่างข้อตกลง เพื่อให้ไอเคโอ ดำเนินการศึกษาฯ โดยจะแล้วเสร็จในเดือนต.ค. 2565

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า นายอนุทิน มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ ทอท. ประสานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารที่ไออาต้า คาดการณ์ไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางอันดับ 9 ของโลก โดยจะมีผู้โดยสารเข้ามาในไทยถึง 200 ล้านคน รวมถึงให้ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการขนส่งทางอากาศในกรณีที่มีการพัฒนารถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงด้วย

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ด้านทิศตะวันออก สนามบินสุวรรณภูมิ จะใช้วงเงินลงทุน รวมทั้งสิ้น 7,830 ล้านบาท การดำเนินการช่วงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทเพราะเป็นช่วงที่ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่มากจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากมีการก่อสร้างส่วนตะวันออกตอนนี้จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารหลักไม่มากนักแม้ว่าพื้นที่ก่อสร้างส่วนตะวันออกจะทับซ้อนและคาบเกี่ยวกับอาคารผู้โดยสารหลักในปัจจุบัน

สำหรับโครงการดังกล่าว จะมีพื้นที่อาคาร รวมทั้งสิ้น 66,000 ตารางเมตร ซึ่งจะประกอบไปด้วย เคาน์เตอร์เช็กอิน 108 จุด, สายพานะรับกระเป๋า 6 ชุด และช่องตรวจค้น 9 ช่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถ รองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันที่รองรับได้ 60 ล้านคน/ปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน