หายวับ 30 ล้านคน ผู้โดยสาร ทอท.ปี64 เซ่นพิษโควิด-19 ด้านไฟล์บินวูบ 2 แสน ลดลง 45% -โลว์คอส จุก เที่ยวบินอินเตอร์ร้าง

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)เปิดเผยถึง การดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศ ประจำปี2564ว่า มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) รวมทั้งสิ้น 16,195,581 คน ลดลง 65.27% หรือ ลดลง 30,442,173 คน เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารรวม 46,637,754 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,616,641 คน ลดลง 89.57% และภายในประเทศ 14,578,940 คน ลดลง 53.19%

โดย ทสภ.มีจำนวนผู้โดยสารสูงสุด 5,663,701 คน ลดลง 66.10%, ทดม. 5,059,048 คน ลดลง 67.91% ,ทภก.1,789,837 คน ลดลง 67.04%, ทชม. 1,762,732 คน ลดลง 63.67% , ทหญ.1,209,855 คน ลดลง 48.98% และทชร. 710,408 คน ลดลง 53.06%

สำหรับปริมาณเที่ยวบินผ่าน 6 ท่าอากาศยานของ ทอท. มีจำนวนรวมทั้งสิ้น เที่ยวบิน 214,462 ลดลง 45.72% หรือลดลง 180,686 เที่ยวบิน เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 395,148 เที่ยวบิน โดยแบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 75,431 เที่ยวบิน ลดลง 42.97% และภายในประเทศ 139,031 เที่ยวบิน ลดลง 47.11%

โดย ทสภ.มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุด 111,729 เที่ยวบิน ลดลง 26.79%, ทดม. 51,877 เที่ยวบิน ลดลง61.07% , ทภก.18,524 เที่ยวบิน ลดลง 52.32% , ทชม. 16,051 เที่ยวบิน ลดลง 59.32%, ทหญ 10,150 เที่ยวบิน ลดลง 46.00%และทชร. 6,131 เที่ยวบิน ลดลง 49.44%

รายงานข่าวจากทอท.แจ้งว่าเมื่อพิจารณาเฉพาะการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ(โลว์คอส)ประจำปี 2564 พบว่า มีปริมาณผู้โดยสารรวม 11,463,406 คน ลดลง 61.29% หรือลดลง18,155,530 คน เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 29,618,936 คน แบ่งออกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 55,400 คน ลดลง 98.87% และผู้โดยสารภายในประเทศ 11,408,006 คน ลดลง 53.85% ส่วนปริมาณเที่ยวมีจำนวนรวม 102,149 เที่ยวบิน ลดลง 56.40% หรือ ลดลง 131,885 เที่ยวบิน เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 234,034 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,462 เที่ยวลดลง93.17% และภายในประเทศ 99,687 เที่ยวบิน ลดลง 49.72%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน