ส่องวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 สำหรับผู้มีเงินเดือน หรือ รายได้บุคคลธรรมดา มือใหม่หัดยื่นก็ทำตามได้ง่าย ๆ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีออนไลน์ เงินได้ปี 2564 โดยกรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 พร้อมแนะนำให้ยื่นผ่านระบบ E-FILING รูปแบบใหม่ ที่สะดวก รวดเร็ว วันนี้ทีมข่าวสดจะมาแนะนำวิธียื่นภาษีสำหรับผู้มีเงินเดือน หรือ รายได้บุคคลธรรมดา จะยากหรือง่ายแค่ไหนไปดูกัน

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ได้แก่

1. แบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล

2.แบบ ภ.ง.ด.91 สำหรับ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน โดยไม่มีรายได้เสริม เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษีปี 2564

1.หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง ซึ่งในเอกสารจะระบุว่าในรอบปีนั้น มีรายได้รวมเท่าไหร่ ยอดเงินสมทบประกันสังคม และมีการหักชำระกองทุน หรือ เงินทุนสำรองต่างๆ

2.เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร, กองทุน, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ New e-Filing

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ Efiling.rd.go.th

2.กดเข้าสู่ระบบ กรอกเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ชื่อผู้ใช้งาน (เลขประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน หากไม่เคยเป็นสมาชิก ให้สมัครสมาชิกก่อน

โดยทางกรมสรรพากรได้เพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้ระบบ OTP (One Time Password) ส่งเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน เมื่อได้รับการยืนยัน จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3.เมื่อได้รับการยืนยัน ระบบจะเข้าสู่หน้าจอสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี

4.ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบันด้วย ตรวจเช็กความถูกต้อง จากนั้นกดถัดไป

5.ระบบจะแสดงหน้ารายได้แบบต่าง ๆ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา หากเป็นพนักงานประจำทั่วไปให้เลือกรายได้จากเงินเดือน กดที่ “ระบุข้อมูล”

6. กรอกข้อมูลเงินเดือน ระบบคำนวณเงินได้ก่อนหักภาษี (กรณีมีเงินได้จากหลายที่ให้บวกเงินได้ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งหมด ส่วนเลขผู้จ่ายเงินได้ ให้ใช้บริษัทที่จ่ายเงินได้มากที่สุด)

7.กรอกค่าลดหย่อน กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออมและการลงทุน กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค

8. ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบยอดตัวเลขทุกรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วน ถ้าเกิดแน่ใจว่ากรอกถูกต้องแล้วให้คลิก “ถัดไป”

9. ยืนยันการยื่นแบบ ระบบจะแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 โดยสรุปข้อมูลที่กรอกไปตั้งแต่ขั้นตอนแรก ถ้าไม่แก้ไขข้อมูล ให้คลิกยืนยันการยื่นแบบ ถือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน