นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเดือนมี.ค. 2565 ยังคงมีความผันผวน เนื่องจากความขัดแย้งของรัสเชีย-ยูเครน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 ราคาน้ำมันดูไบอยู่ที่ 111.15 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาเบนซินอยู่ที่ 133.22 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาดีเซลอยู่ที่ 139.51 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จึงพิจารณาปรับอัตราเงินกองทุนฯ สำหรับน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 1-22 มี.ค. 2565 จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการปรับเพิ่มลดตามราคาน้ำมันที่ขึ้นลงเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 30 บาท/ลิตร และค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.40 บาท/ลิตร ล่าสุดวันที่ 22 มี.ค. 2565 อัตราชดเชยน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 7.97 บาท/ลิตร

“ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนม.ย. 2565 หลังจากนั้นรัฐจะช่วยอุดหนุนส่วนที่ทยอยปรับขึ้นครึ่งหนึ่งนั้น วันที่ 24 มี.ค.2565 รัฐบาลจะแถลงอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายความชัดเจนเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งยอมรับว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องหาแหล่งเงินอื่นจากเงินกู้ รัฐอาจเข้ามาดูเรื่องแหล่งเงินสนับสนุนหรืออาจจะขยับราคา ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมด เช่น อาจทยอยปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นจาก 30 บาท/ลิตร เป็น 32-34-36-38 เป็นต้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบาย”

สำหรับฐานะกองทุนฯ ณ วันที่ 20 มี.ค.2565 ติดลบ 32,831 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 4,028 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 28,803 ล้านบาท มีเงินฝากที่กระทรวงการคลังและสถาบันการเงิน 16,500 ล้านบาท สภาพคล่อง ณ วันที่ 22 มี.ค. 2565 กลุ่มน้ำมันมีรายจ่ายวันละ 546.12 ล้านบาท กลุ่มก๊าซหุงต้มมีรายจ่ายวันละ 87.18 ล้านบาท

นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังคงมีรายจ่ายเพื่ออุดหนุนราคาขายปลีกในเดือนเม.ย. 2565 ประมาณ 2,418 ล้านบาท/เดือน เดือนพ.ค. 2565 ประมาณ 2,133 ล้านบาท/เดือน และเดือนมิ.ย. 2565 ประมาณ 1,849 ล้านบาท/เดือน จากมาตรการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้มส่วนหนึ่ง หลังมีการทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกอยู่ที่ 333 บาท/ถัง 15 ก.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ก่อนจะทยอยปรับขึ้นเป็น 348 และ 363 บาท/ถัง 15 ก.ก. ตามลำดับ จากราคาจริงอยู่ที่ 435 บาท/ถัง 15 ก.ก.

ส่วนความคืบหน้าเรื่องการกู้เงินยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนฯ 20,000 ล้านบาท ยังอยู่ในช่วงเวลาการยื่นข้อเสนอของสถาบันการเงินถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ซึ่งยังเป็นไปตามเป้าหมายว่าจะได้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับกองทุนฯ ช่วงกลางเดือนเม.ย. 2565

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังมีมติเห็นชอบร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2563-2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยให้ปรับกลยุทธ์การถอนกองทุนฯ (Exit Strategy) เมื่อฐานะกองทุนฯ ใกล้ติดลบหากระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับวิกฤต จนส่งผลให้ฐานะกองทุนฯ ติดลบ ให้เริ่มดำเนินกลยุทธ์ถอนกองทุนฯ โดยปรับลดการช่วยเหลือลง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯ และต้องให้มีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2565 สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดย ปตท. ได้สนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม มาตั้งแต่เดือนต.ค. 2562 คิดเป็นงบประมาณรวมกว่า 15.6 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน