ทอท.คาด สงกรานต์ปีนี้คึก ยอดเดินทางเครื่องบินทะลุ1ล้านคน เพิ่มขึ้น 103% เที่ยวบินอินเตอร์ฟื้น หลังโควิด-19คลี่คลาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งจะมีวันหยุดยาวหลายวัน อาจได้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางที่คึกคักของประชาชนมากขึ้นจากปีก่อน โดย ทอท. คาดปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 จะมีเที่ยวบินประมาณ 9,310 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 14.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินภายใน ประเทศประมาณ 6,820 เที่ยวบิน ลดลง 2.79% และเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 2,490 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 123.14% โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 103.07% แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 843,220 คน เพิ่มขึ้น 62.08% และผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 238,800 คน เพิ่มขึ้น 1,798.07%

เมื่อพิจารณาจากประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีตัวเลขที่น่าสนใจคือเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานภูเก็ต​ มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต คาดว่าจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 1,790 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 70.52% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 160,300 คน เพิ่มขึ้น 1,179.37% ส่วน ท่าอากาศยานดอนเมือง มีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 270 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 396.30% มีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 25,770 คน เพิ่มขึ้น 122,595.24% ด้าน ท่าอากาศยานภูเก็ต มีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 400 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2,984.62% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 48,400 คน เพิ่มขึ้น 156,048.39%​

นายนิตินัย กล่าวว่า ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2565 มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 894,756 คน หรือเฉลี่ย 127,822 คนต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 107,194 คน เพิ่มขึ้น 19.24% โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 202,280 คน หรือเฉลี่ย 28,897 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 39.66% และผู้โดยสารภายในประเทศ 692,476 คน หรือเฉลี่ย 98,925 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.36% ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งหมด 8,245 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 1,178 เที่ยวบินต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1,050 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 12.20% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 2,432 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 347 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.54% และเที่ยวบินภายในประเทศ 5,813 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.24%

นายนิตินัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ทอท.ได้ติดตามด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองสถานการณ์ได้ทันท่วงที และในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ทอท. ได้เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัยคู่ไปกับการตรวจตราผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ทสภ.ยังได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus สาย A ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง และ ทภก.ได้จัดที่จอดรถยนต์ฟรี ณ อาคาร X-Terminal ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2565

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน