ใช้’คนละครึ่ง’หมดเกลี้ยงแล้วเกือบ 13 ล้านคน เผยผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์มีถึง 1.2 แสนราย คลังชี้ยอดใช้จ่ายสะพัด 6 หมื่นล้านบาท

วันที่ 20 เม.ย.65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19 เม.ย. 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 58,865.1 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.04 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,752.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,617.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,863.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,754.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,329.7 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 10,473.3 ล้านบาท ร้านโอท็อป 2,757.0 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 20,859.3 ล้านบาท ร้านบริการ 1,083.0 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 115.5 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.93 หมื่นราย

“ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.69 ล้านราย คิดเป็น 48% ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด และยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ประมาณ 1.2 แสนราย ซึ่งโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เม.ย. 2565 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่ให้เร่งใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย” นายพรชัย กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน