ลุ้น ลดค่าไฟ 4 เดือน พ.ค.-ส.ค.65 กกพ. เร่งสำรวจผู้ใช้ไฟ 2 ประเภท ที่ไม่เกิน 300 หน่วย รอเคาะลดเท่าไหร่ คาดชัดเจนภายในสัปดาห์นี้

วันที่ 24 เม.ย.65 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่าขณะนี้ กกพ.ได้เร่งหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อรวบรวมจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 (บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน)

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 (บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านอยู่อาศัยที่ ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน)

โดยผู้ใช้ไฟทั้ง 2 ประเภท จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) จะได้รับส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ส.ค.2565

“กกพ.จะประเมินตัวเลขผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 300 หน่วย เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์ฯ) กระทรวงการคลัง พิจารณาว่ามีทั้งหมดจำนวนกี่ราย ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ

โดยจะใช้เงินจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น คาดว่าเบื้องต้นจะใช้งบประมาณ 2,000-3,500 ล้านบาท” นายคมกฤช กล่าว

ด้าน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนผู้ใช้ไฟบ้านและกิจการขนาดเล็ก เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มติครม. ล่าสุดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถสรุปตัวเลขผู้ใช้ไฟใน 2 กลุ่มและจำนวนส่วนลดค่าเอฟที ว่าควรจะลดเท่าไหร่ เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน