หมูขึ้นราคา ขยับแพงขึ้นถึง 8 บาท หลังเจออากาศร้อน สารพัดปัญหา ตามกลไกการตลาด ส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยง อากาศร้อน ทำผลผลิตออกช้าด้วย

วันที่ 24 เม.ย.2565 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งภาวะตลาดหมูมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันนี้มีการปรับราคาขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แตกต่างกันออกไป โดยสูงสุด แพงเพิ่ม 8 บาทต่อกิโลกรัม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ที่ภาคตะวันตก หมู่แพงขึ้น 2 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 98 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาขายส่ง เพิ่มขึ้น 6 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 156 บาทต่อกิโลกรัม และขายปลีก เพิ่มขึ้น 4 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 194-196 บาทต่อกิโลกรัม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพงขึ้น 4 บาท เป็น 98 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งเพิ่ม 6 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 156 บาทต่อกิโลกัรม ขายปลีกเพิ่มขึ้น 8 บาท ต่อกิโลกรัม เป็น 194-196 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนภาคใต้ ปรับขึ้น 2 บาท เป็น 96 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งเพิ่ม 3 บาท อยู่ที่ 155 บาทต่อกิโลกรัม ขายปลีกเพิ่มขึ้น 4 บาท ต่อกิโลกรัม เป็น 190-192 บาท สาเหตุการแพงนั้น เป็นไปตามกลไกการตลาดและต้นทุนการเลี้ยง สภาวะอากาศร้อน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดช้าลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน