บุกจับ ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 2 แหล่ง ในพื้นที่ จ.กระบี่ 4 หมื่นกว่าต้น มูลค่า 2 ล้าน สั่งอายัดพร้อมชี้โทษความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปี

วันที่ 7 ก.ย.65 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะกำกับดูแลสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สั่งการให้ กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ประสานกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีใบอนุญาตรวบรวมต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าในพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จำนวน 2 แหล่ง

จากการเข้าตรวจสอบสถานที่แหล่งที่ 1 พบ ต้นกล้าปาล์มน้ำมันบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย จำนวน 35,304 ต้น แหล่งที่ 2 พบต้นกล้าปาล์มน้ำมันบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย จำนวน 7,500 ต้น มูลค่าของกลางรวมแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 2 ล้านบาท พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางไว้ทั้งหมด

เบื้องต้นพบความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี เนื่องจากการจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรทำให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะได้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศสูญเสียรายได้มหาศาล กรมวิชาการเกษตร จึงรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน