3.07 ล้านรายมีเฮ คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก หลังใช้สิทธิไม่ทันภายในกำหนด 14 วัน

วันที่ 15 ก.ย.2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ณ วันที่ 14 ก.ย.2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ทั้งสิ้น 23.40 ล้านคน ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯแต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกในระยะเวลาที่กำหนด 14 วัน จำนวน 3.07 ล้านราย

ดังนั้น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จึงมีนโยบายให้กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือดังกล่าว มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือดังกล่าวให้ทราบต่อไป

พรชัย

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 36.32 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 22,902.04 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 12.06 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 2,402.30 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ 860,550 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 171.08 ล้านบาท

ร้านค้า

3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯ 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 20,189.17 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 139.49 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 10,024.71 ล้านบาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,833.88 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 4,475.17 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,019.05 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,658.95 ล้านบาท ร้านบริการ 322.27 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 19.34 ล้านบาท

ใช้สิทธิ์

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.46 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.02 หมื่นราย ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 654.97 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 337.20 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 317.77 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.89 หมื่นราย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน