นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดแก่ผู้บริโภค 20 จังหวัด ที่พบว่าราคาไข่ไก่เบอร์ 3 สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ รวมถึงจังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566 ได้ลงพื้นที่ติดตามการขายไข่ไก่ ณ จุดจำหน่ายหน้าเทศบางเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ได้เชื่อมโยงไข่ไก่โดยตรงจากเกษตรกร ฟาร์มศรีแสงทรัพย์ฟาร์ม อ.บางเลน จ.นครปฐม ในราคาไข่ไก่เบอร์ 3 หน้าฟาร์ม และจำหน่ายให้ผู้บริโภค ในราคาถาดละ 105 บาท หรือฟองละ 3.50 บาท

โดยดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงจำหน่ายไข่ไก่ มาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.-21 ก.ย. 2566 รวม 3 จุด ได้แก่ บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หน้าเทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด และ หน้าเทศบางเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง พบว่าทุกจุดจำหน่ายมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยจำหน่ายไข่ไก่ กว่า 500 ถาด และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ในชุมชนอื่นๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน

“จากการติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่รายวัน รายจังหวัดอย่างใกล้ชิด พบว่า ในหลายจังหวัดราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ราคาไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศ ฟองละ 4.29 บาท ในบางจังหวัดราคาเพียงฟองละ 3.50 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนฟาร์มและปริมาณไข่ไก่ในจังหวัด สำหรับภาพรวม ไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการบริโภค และยังมีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลกินเจในช่วงกลางเดือนต.ค.”

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้มีการกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จนถึงประชาชนผู้บริโภค ในราคาในทุกระดับการค้ามีความสอดคล้องกัน ตามโครงสร้างที่กรมฯ กำกับดูแล
หากพบผู้ค้ารายใด มีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน