ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไชยา พรหมมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือในเรื่องแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาเนื้อสุกร โดยมี ภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน สมาคม/ชมรมผู้เลี้ยงสุกร กลุ่มเกษตรกรรายย่อย และภาคเอกชนโมเดิร์นเทรด จำนวน 10 ราย ได้แก่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (เบทาโกรช็อป), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP fresh mart), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดส์ รีเทล จำกัด (TOP),

บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (Makro), บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด (Lotus’s), เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซล (Go) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน สรุปผลการหารือลงตัวพอใจทุกฝ่าย ผู้ประกอบการยินดีให้ความช่วยเหลือ และจะหามาตรการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์และกรมการค้าภายใน ในการกำหนดราคาสินค้าสุกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถขายสินค้าสุกรในราคาที่เป็นธรรมและไม่กระทบกับผู้บริโภค

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การประชุมหารือกับผู้ประกอบการค้าปลีกเนื้อสุกรรายใหญ่ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขอความร่วมมือในการกำหนดราคาเนื้อสุกรให้เป็นไปตามกรอบราคาของสมาคมผู้เลี้ยงหมูแห่งประเทศไทยที่ได้กำหนด เพื่อลดผลกระทบราคาเนื้อสุกรตกต่ำและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภค

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้มีการหารือถึงการลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จะหาแนวทางร่วมและแก้ไข พร้อมกับส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบในประเทศในการผลิตอาหารสัตว์และปราบปราบการลักลอบนำเข้าเช่นกัน

สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทน คือ ข้าวโพดและถั่วเหลือง ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่อง 500 ตำบล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้เกษตรกรต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน