เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.รมน.ภาค 1) ณ กระทรวงพาณิชย์

การลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าตามภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กหรือ SME ที่มีมากกว่า 3.18 ล้านราย พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน GDP MSME ในอีก 3 ปีข้างหน้าให้เป็น 40% จากเดิมอยู่ที่ 35.3% จึงมอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่งเสริม SME หรือผู้ประกอบการรายเล็ก พร้อมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจภายใต้ภารกิจของกรมฯ

“การเริ่มต้นดำเนินการภายใต้ MOU ฉบับนี้ จะเป็นการเปิดพื้นที่ พาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่อยู่ในการส่งเสริมของกอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 12 ราย โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งหมด 26 จังหวัด สินค้ากว่า 125 รายการ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นภายใต้ชื่องานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5-6 ชั้น LG”

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า MOU ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่ขยายผลการดำเนินงานเชิงรุกกับกองทัพภาคที่ 1/กอ.รมน.ภาค.1 ที่มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายินดีที่จะร่วมมือและสร้างโอกาสทางการค้าการตลาด พัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้าและด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจโดยกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นมี 2 กิจกรรม ได้แก่ งานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024 ในวันที่ 19-23 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ของกระทรวงพาณิชย์ และจะมีผู้ประกอบการไปออกงาน OTOP Midyear sale ในวันที่ 8-16 มิ.ย. 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีด้วย เชื่อว่าการดำเนินการครั้งนี้จะสร้างการเติบโต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน