นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสายให้ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม และส่งมอบการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่รอรับบริการจากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ปัจจุบัน รฟม. มีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่ง รฟม. ได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทานอย่างใกล้ชิด โดยมีความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2567 ดังนี้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี มีความก้าวหน้างานโยธา 63.81% งานระบบรถไฟฟ้า 44.67% และมีความก้าวหน้าในภาพรวม 57.37% โดยโครงการฯ มีระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01) และ สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) ตามแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2568

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวม 33.82% แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 6 สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญามีความก้าวหน้า ดังนี้ สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ มีความก้าวหน้า 45.38% สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า มีความก้าวหน้า 40.88% สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ มีความก้าวหน้า 30.75% สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง มีความก้าวหน้า 32.83% สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง-ครุใน มีความก้าวหน้า 14.88% และ สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีความก้าวหน้า 21.78% โดยโครงการฯ มีระยะทางรวมประมาณ 23.6 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2571

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบรรเทาปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตต่ำ เข้ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) รูปแบบเดิม โดยเริ่มใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ก่อนเป็นโครงการแรก ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2567 พบว่า มีปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างโครงการฯ ไปแล้วกว่า 135,826.47 ตัน หรือ 24.25% เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 7,062.976 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน