สุเทพ ลั่นเลือกตั้งไม่ใช่ ประชาธิปไตย VS เผด็จการ มีแค่เอาทักษิณกับไม่เอา!

สุเทพ

สุเทพ ลั่นเลือกตั้งไม่ใช่ ประชาธิปไตย VS เผด็จการ มีแค่เอาทักษิณกับไม่เอา!

วันที่ 25 ก.พ. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานคณะทำงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนสมัครสมาชิกพรรค และผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อช่วยนายซอลาฮุดดิน ยาญา ผู้สมัคร เขต 3 ยะลา ของพรรคหาเสียง

นายสุเทพกล่าวว่า ลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่ออธิบายให้ประชาชนทราบถึงเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน โดยสรุปประเด็น ได้ 5 ด้าน คือ

1.ปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เกิดการเมืองที่ดี เพื่อชาติและประชาชน ซึ่งก็เกิดเป็นรูปธรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้การเมืองเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้ผล ซึ่งก็น้อยลง

3.ปฏิรูประบบราชการ ให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่จังหวัด ให้แต่ละท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบปกครอง บริหารบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความเจริญเท่าเทียมกัน

4.ปฏิรูปวิธีแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และ

5.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งปฏิรูปตำรวจ ทั้งหมดเป็นความมุ่งหวังตั้งใจของมวลมหาประชาชน  คือเป้าหมายใหญ่ในการทำงานทางการเมืองของพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ประการต่อไปพรรคจะประกาศนโยบายชัดเจนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนแต่ละครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจแข็งแรงขึ้น ถ้าเศรษฐกิจครอบครัวแข็งแรง รากฐานของประเทศก็แข็งแรง จุดของเราก็จะมีเรื่องเหล่านี้

ส่วนที่ประชาชนสงสัยว่า รปช.เป็นพรรคร่วมกับเผด็จการ นายสุเทพ กล่าวว่า วันนี้การเลือกตั้งไม่ได้เลือกระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ การเลือกตั้งวันนี้พวกเอาทักษิณ กับพวกไม่เอาทักษิณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย อยู่ซีกไม่เอาทักษิณ เราจะไม่ร่วมมือกับพรรคเครือข่ายทักษิณ ไม่่ว่าจะชื่ออะไรก็ตาม

“ขอบอกกับพี่น้องว่า วันนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งเพื่อเลือกว่า จะเอาข้างประชาธิปไตยหรือข้างเผด็จการไม่ใช่แล้ว วันนี้เป็นการเลือกตั้งที่จะตัดสินกันว่า เราจะอยู่ข้างประชาชน ข้างประเทศไทย หรือจะอยู่ข้างทักษิณ การเลือกตั้งครั้งนี้ตัดสินใจว่าจะเอาระบอบทักษิณกลับมาหรือไม่ เอาระบอบทักษิณที่สำคัญอยู่ตรงนี้ นายสุเทพ กล่าว

แอดไลน์ข่าวสดไม่พลาดทุกข่าวสารเพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้ย่องมอบตัว เข้าหลังโรงพัก ครูเจ้าของโรงเรียน ข่มขืน ด.ญ.วัย 13 ถึง 5 คน
บทความถัดไปแอร์เอเชียบุกเวียดนาม 3 เส้นทางบินใหม่ ‘เชียงใหม่-ดานัง’ แค่ 1,090 บาท