ม้ามืด ‘อนาคตใหม่’ มาแน่นอน เอ็กซิตโพลชี้ ได้ ส.ส.เกือบครึ่งร้อย!

วันที่ 24 มี.ค. เวลา 17.01 น. สวนดุสิตโพล เผลผลสำรวจ เลือกตั้ง จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้มีสิทธิมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวนรวมทั้งหมดกว่า 70,000 คน ซึ่งมีค่าการกระจายลักษณะทางประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

สรุปจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ จำนวน 79,521 คน

(กรณี ผู้มาใช้สิทธิ 75%)
พรรค จำนวน ส.ส. เขต (350 คน) จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ (150 คน) สรุปจำนวนทั้งหมด (500 คน)

1 เพื่อไทย 173
2 พลังประชารัฐ 96
3 ประชาธิปัตย์ 88
4 อนาคตใหม่ 49

5 ภูมิใจไทย 240
6 เสรีรวมไทย 17
7 ชาติไทยพัฒนา 16
8 เพื่อชาติ 5

9 รวมพลังประชาชาติไทย 5
10 ชาติพัฒนา 3
11 ประชาชาติ 3
12 พลังท้องถิ่นไท 2
13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1
14 เศรษฐกิจใหม่ 1
15 ประชาภิวัฒน์ 1


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน