พีพีทีวี ร่อนจดหมาย พนักงานติดโควิด พ่นฆ่าเชื้อทั้งตึก

ถึงจะมีการระวังตัวกัน แต่ก็มีข่าวคนติดโควิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอสดีช่อง 36 ได้ร่อนจดหมายชี้แจ้ง กรณีที่มีพนักงานฝ่ายข่าว 1 คนติดเชื้อโควิด

สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวีเอชดี ช่อง 36 ชี้แจงกรณีพนักงาน 1 รายติดเชื้อ COVID-19 บริษัท

บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ฯ ได้รับการยืนยันจากผลตรวจของแพทย์พบพนักงาน 1 รายติดเชื้อ COVID-19

โดยเป็นการติดเชื้อมาจากภายนอกที่ทำงาน พนักงานท่านนี้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายข่าวของสถานี ฯ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 5 ซ. ทรงสะอาด ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้รับการยืนยันว่ามี ผลตรวจเชื้อเป็นบวกในวันที่ 16 เม.ย. 2564

บริษัท ฯ จึงให้พนักงานเข้ารับการรักษา และได้เพิ่มมาตรการ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อภายในอาคาร และพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานี ฯ อย่างเข้มงวดภายใต้ คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ปิดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อเข้าทำการสอบสวนโรค

2. คัดกรองพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานคนดังกล่าวซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้เฝ้าระวัง สังเกตอาการของตัวเอง และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ ตรวจเชื้อแล้ววันนี้

3. ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดภายในสถานีฯ โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด อุปกรณ์ปฏิบัติงานทุกชิ้นซ้ำ 2 ครั้งในวันที่ 16 และ 17 เม.ย.

4. ทบทวนมาตรการ Work from home ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. เป็นต้นมา และ เพิ่มมาตรการการจำกัดการเข้าออกของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก โดยเฉพาะกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ได้เริ่มเกิดการแพร่ระบาดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามแนว ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

และขอยืนยันว่ากรณีนี้ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานีฯ ใน ภาพรวม ซึ่งสถานีฯ ยังคงสามารถผลิตรายการ ออกอากาศ รวมทั้งการให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ และ ทางบริษัทฯ ก็จะดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตาม แนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 บริษัท

บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน