นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาภาวะรพ.ขาดทุนว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผอ.สำนักงบประมาณ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความห่วงใยในเรื่องนี้ และเข้าใจปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งเรื่องของการขาดสภาพคล่อง งบบำรุงโรงพยาบาลที่เริ่มหร่อยหลอ ภาระจ่ายค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบที่อัตราเงินงบประมาณรายหัวต่อประชากรที่ไม่สามารถเพิ่มได้เต็มอัตรา ซึ่งได้อนุมัติงบกลาง 5,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาเติมบรรเทาการขาดสภาพคล่อง ถือเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนแบบเฉพาะหน้า และยังต้องติดตามผลในระยะยาวจากวงเงินช่วยเหลือนี้ ต่อไป ถึง ไตรมาส 3 และ 4

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในระยะยาวการยังต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพ ทั้งระบบ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ การเงินการคลัง และทำอย่างไรให้รพ.สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหยั่งยืนแท้จริง แต่ขณะนี้ยังไม่ขอลงรายละเอียด เพราะยังต้องมีการหารือเพิ่ม กับหน่วยงานอื่น ทั้งโรงเรียนแพทย์ และอื่นๆ ส่วนการแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องในอดีต ที่ติดตัวแดงวิกฤต หนักระดับ 4 ที่ยังพอแก้ไข หลายแห่งนั้น และสามารถบรรเทา จนเหลือแค่ 5 แห่งที่มีการวิกฤตหนัก มีด้วยกัน 2 แนวทาง 1. จะต้องมีการปรับการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 2. จะต้องเติมเงิน ไปในระบบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน