บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต ปั้นวิชาคริปโทฯศึกษา เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่ทักษะแห่งอนาคต

28 เม.ย. 2565 - 16:14 น.

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดวิชาคริปโทฯศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในทุกระดับ รู้ลึก รู้จริง ครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ปูทางสู่ทักษะแห่งอนาคต

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นถึงศักยภาพของ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต อาทิ Web3.0, เทคโนโลยี AR, เทคโนโลยี VR, Metaverse เป็นต้น จึงร่วมกันเปิดวิชาคริปโทฯศึกษา (RSU156) โดยจะสอนเกี่ยวกับ พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน , เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล , เทคโนโลยีบล็อกเชน , สกุลเงินคริปโทฯ , ประวัติและการพัฒนาสกุลเงินคริปโทฯ , การผลิตเหรียญคริปโทฯ , กระเป๋าเงินคริปโทฯ , การค้าและแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทฯ , การบริหารความเสี่ยง , การวิเคราะห์เชิงเทคนิค , ผลกระทบของสกุลเงินคริปโทฯต่อเศรษฐกิจและสังคม , แนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต , กฎหมายและนโยบายรัฐเกี่ยวกับสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน หรือนักศึกษาทุกคณะที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่สู่ทักษะแห่งอนาคต ให้รู้ลึก รู้จริง โดยเป็นการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในทีมบิทคับอะคาเดมี บริษัท บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ทั้งนี้จะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนในเทอม 1 ปีการศึกษา 2565

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “ระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยหลักนั้นมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญทำให้ผู้คนทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาทิ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบ โดยคนส่วนใหญ่หันมาใช้บริการธนาคารผ่านมือถือ (Mobile Banking) มากขึ้น ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานรูปแบบ work from home รวมถึงผู้คนหันมาสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลกันมากขึ้นจากกระแสการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนั้นในเมื่อโลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง การตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่ต้องยอมรับนั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับโลกยุคใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง”

ด้านนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เผยว่า “ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมของเราได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ Web 3.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น IoT AI VR AR Metaverse เป็นต้น ซึ่งเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไป โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียน เนื่องด้วยบิทคับมีความต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล ทั้งนี้เราจะมุ่งเน้นและช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาส รายได้ และอาชีพได้ในอนาคต”

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต มอบปริญญาศิลป ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ให้แก่ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าทำธุรกิจสตาร์ทอัพ และเป็นผู้สร้างโอกาสให้กับทุกคนในประเทศ รวมไปถึงการผลักดันด้านเทคโนโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ทั้งนี้เรายังเชิญคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภาเป็นคณะกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์”

นอกจากนี้ทาง บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด มีการวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อนำผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มาจัดทำ NFT Collection พิเศษ ในลำดับต่อไป


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต ปั้นวิชาคริปโทฯศึกษา เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่ทักษะแห่งอนาคต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง