ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต

15 ต.ค. 2564 - 19:19 น.

ก.ล.ต. เตือนประชาชนและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลจากต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลในไทย ต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ผู้ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลในไทย ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ Binance* ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลจากต่างประเทศ กรณีให้บริการที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.ก. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ


“ก.ล.ต. จึงขอเตือนประชาชนและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลให้ระมัดระวังการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอล รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลจากต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) อีกด้วย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หัวข้อ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทางแอพพลิเคชัน “SEC Check First” และหากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก

ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. มีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง