ก.ล.ต. จัดกิจกรรมในสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนสากลประจำปีของ IOSCO 

29 ต.ค. 2564 - 20:28 น.

ก.ล.ต. ร่วมจัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2564 (World Investor Week 2021) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 2564 โดยรณรงค์ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้การจัดการเงินและการลงทุนเป็นทักษะชีวิตของคนรุ่นใหม่ พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดสัปดาห์การจัดงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและประชาชนใน “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล 2021” (World Investor Week 2021: WIW 2021) ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ หรือ IOSCO ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้ รวมถึงการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและปีนี้เป็นปีที่ 5 สอดคล้องกับภารกิจของ ก.ล.ต. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีนี้ ก.ล.ต. เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Investment Literacy for New Gen” เพื่อปลูกฝังให้การจัดการการเงินและการลงทุนเป็นทักษะชีวิต (life skill) ของคนรุ่นใหม่ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการลงทุน เข้าใจวิธีการบริหารจัดการเงินของตัวเองและรู้จักวิธีการทำให้เงินงอกเงย สามารถดูแลปกป้องประโยชน์ของตนเองได้ รวมถึงให้มีภูมิคุ้มกันจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ้น และกองทุนรวม รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ การสร้างความตระหนักรู้และทักษะการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเริ่มต้นออมและรู้จักวิธีนำเงินไปต่อยอดลงทุน หากสามารถเริ่มต้นได้เร็วและเริ่มลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลได้ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้

ขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนด้วยความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง ผู้สนใจจึงจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจรอบด้านก่อนซื้อขาย เพื่อให้สามารถลงทุนในตลาดทุนด้วยความมั่นใจ

การจัดกิจกรรม WIW 2021 ในระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 2564 ก.ล.ต. เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความรู้ในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ งานสัมมนาออนไลน์ “เรื่องลงทุน กับคนรุ่นใหม่” ในวันที่ 6 พ.ย. 2564 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ และ Influencer ด้านการบริหารจัดการเงินและการลงทุน มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม หุ้น คริปโท และการลงทุนผ่านเครื่องมือฟินเทค

นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ WIW 2021 ก.ล.ต. ยังมีการจัดอบรมออนไลน์เรื่องการบริหารจัดการเงินและการทำให้เงินงอกเงยให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือกับเครือข่าย ก.ล.ต. ประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ รวมทั้งจัดทำสื่อความรู้เรื่องการออมและการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ตลอดสัปดาห์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ของ ก.ล.ต. อีกด้วย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน












ภาพที่



อัลบั้มภาพ ก.ล.ต. จัดกิจกรรมในสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนสากลประจำปีของ IOSCO 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง