บทบรรณาธิการ : ต้องไม่ปฏิวัติ

ต้องไม่ปฏิวัติ

 

 

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังจากการรับตำแหน่ง

และตอบคำถามเรื่องโอกาสที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารในอนาคตหรือไม่ โดยยกเงื่อนไขว่า หากสังคมไม่เกิดสภาพจลาจล และการเมืองไม่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ก็จะไม่มีการรัฐประหาร

ซึ่งเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับจุดยืน ท่าที หรือสมมติฐานดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง ทั้งจากนักการเมือง นักกิจกรรมสังคม และประชาชนโดยทั่วไป

เสียงค้านนั้นมาจากทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและหลักการ

ผู้ที่คัดค้านและไม่เห็นด้วยว่าจะต้องมีการรัฐประหารในสังคมไทยอีก เห็นว่ารัฐประหารครั้งที่ผ่านๆ มานั้น เกิดขึ้นเพราะการ “สมคบคิด” ระหว่างกลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์ ทั้งทางการเมือง ราชการ และธุรกิจ

เป็นเพียงความต้องการของคนกลุ่มเล็กที่ถือเงินและอำนาจ มิใช่ความประสงค์ของประชาชนส่วนใหญ่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรัฐประหาร 2 ครั้งล่าสุดในสังคมไทย ยิ่งมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าการสมคบคิดที่ว่านั้น มิใช่เป็นเพียงทฤษฎีหรือการทึกทักเอาเอง

แต่เป็นข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้จากการดาหน้าเข้าดำรงตำแหน่ง หรือร่วมกันมีบทบาทในการบริหารประเทศ ของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมปูทางให้เกิดการรัฐประหารมาแต่ต้น

โดยอาศัยกองทัพเป็นแกนกลาง

และผู้ซึ่งคัดค้านการรัฐประหารด้วยหลักการ ก็ยืนยันหนักแน่นว่า การรัฐประหารนั้นมิใช่ภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของกองทัพ

ที่ในสังคมอารยะแล้ว จะจำกัดบทบาทและอำนาจของตนเองเอาไว้เพียงการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก

เพราะที่ตามมากับการรัฐประหารทุกครั้ง ก็คือความเสื่อมโทรมของสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากขาดการตรวจสอบถ่วงดุล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ไม่เคยปรากฏว่ามีครั้งใดที่รัฐประหารแล้วสามารถทำให้สังคมเจริญขึ้น หรือแก้ไขปัญหา-ความขัดแย้งที่เป็นข้ออ้างในการรัฐประหารได้จริง

มีแต่ยิ่งขยายแผลหรือสร้างความร้าวฉานให้รุนแรงขึ้นในสังคม

บทความก่อนหน้านี้ข่าวสดทีวีไกด์ : คลับฟรายเดย์โชว์ เปิดใจ เอ-ไชยา กับความรักที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ จนช็อกวงการเมื่อเปิดตัวว่ามีลูก ทั้งๆ ที่ปิดเป็นความลับมานาน
บทความถัดไปชกไม่มีมุม : เงื่อนไขรัฐประหาร มาจากไหน