บทบรรณาธิการ : เลือกตั้งกับอำนาจนิยม

เลือกตั้งกับอำนาจนิยม

เลือกตั้งกับอำนาจนิยม

เลือกตั้งกับอำนาจนิยม : สัปดาห์แห่งการรับสมัครรับเลือกตั้งมีบรรยากาศความตื่นตัวทางการเมืองทั้ง ผู้ลงสมัครและผู้สนับสนุน แม้ไม่มีขบวนแห่คึกคักเท่าเมื่อ 8 ปีก่อน

พร้อมกับการติดตามข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของผู้คนทั้งในโลกออนไลน์และสื่ออื่นๆ รวมถึงในชีวิตประจำวันทั่วไป

แสดงถึงความปรารถนาของประชาชนที่จะใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ผ่านการสำรวจของ สำนักโพลต่างๆ และการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ส่งสัญญาณว่าวิถีการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยกำลังฟื้นตัวกลับมา

ความเห็นของผู้คนในบรรยากาศช่วงนี้ นอกจากมีต่อนักการเมืองและพรรค การเมืองที่ชื่นชอบและไม่ชอบ ทั้งตัวบุคคล และทั้งนโยบายแล้วยังมีกลุ่มที่พยายามจะแสดงความเห็นที่ต่อต้านการกลับมาของพรรค การเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้งด้วย

การต่อต้านดังกล่าวใช้วิธีการปรามาสและโจมตีว่านักการเมืองมีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ชิงดีชิงเด่นและจะกลับมาหาผลประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง รวมถึงพรรคการเมืองที่เคยอยู่ในวงจรความขัดแย้งเดิมจะกลับมาอีก อันเป็นการเผยแพร่ทัศนคติเดิมที่เคยสนับสนุนการรัฐประหารและยึดอำนาจ

แม้จะเป็นสิทธิที่จะยังยืนยันความคิดเห็นนี้ได้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้นิยมติด กับดักอำนาจนิยมนั้นยังมีอยู่เสมอ

การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ แต่เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่ต้องการพัฒนาประชาธิปไตยกับฝ่ายเสพติดอำนาจนิยม

หลังปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย คือการยึดอำนาจประชาชนไปตัดสินใจเอง เดินหน้าหรือถอยหลังเองตามอำเภอใจ พร้อมกับการชวนเชื่อว่า เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นสงบสุขเรียบร้อย ไร้การทุจริต ประเทศเจริญก้าวหน้า ต่างชาติไม่ได้ติเตียนหรือเข้าแทรกแซง

แต่สภาพความเป็นจริงที่เป็นข้อพิสูจน์และเป็นบทเรียนก็ปรากฏมาทุกครั้งว่าไม่ใช่เช่นนั้น

นักการเมืองจะดีมีอุดมการณ์หรือมีเล่ห์เหลี่ยมคิดคดอย่างไร ประชาชนต้องเลือกเองไล่เอง จะดีใจเองหรือเข็ดเอง ย่อมเป็นสิทธิที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้กู้ภัยเปิดปากปมฆ่าลูกศิลปิน! โดนแกล้งตั้งแต่ 8 ขวบ แล้วยังถาม‘มึงสดหรอ’
บทความถัดไปชกไม่มีมุม : คำท้าจากบิ๊กตู่ กับวันเดินเข้าคูหา