Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563

กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน ยกระดับดูแลรักษาผู้ป่วย : รายงาน

27 พ.ย. 2561 - 10:43 น.

กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน ยกระดับดูแลรักษาผู้ป่วย : รายงาน

โรคเบาหวาน - แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เปิดตัว ‘กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends: TDF’ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้เสริมสร้างความเข้าใจ และยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา และขยายการเข้าถึงการรักษาโรค เบาหวาน สู่สังคมสุขภาพอย่างยั่งยืน

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มสัมพันธ์เบาหวานฯ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มคนไข้เบาหวาน ภายใต้การกำกับและดูแลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF)

โดยกลุ่มสัมพันธ์เบาหวานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญและองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ให้แก่ ผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา และขยายการเข้าถึงการรักษาโรคเบาหวาน และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น

ทั้งนี้กลุ่มสัมพันธ์เบาหวานฯ ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ Early Action in Diabetes Thailand (EAiD) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของหน่วยงานระดับสากลที่ร่วมรณรงค์ให้การสนับสนุนและ ส่งเสริมให้คนทั่วโลก รวมถึงประชาชนชาวไทยได้หันมาตระหนักรู้ต่อผลกระทบจากโรคเบาหวาน เพื่อให้ได้รับการป้องกัน และรักษาอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา

กลุ่มสัมพันธ์เบาหวานฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ (Patient Support Groups หรือ PSG) โดยโครงการประกอบด้วยคณะทำงานย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 2) กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง 3) กลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 4) กลุ่มผู้ป่วย COPD 5) กลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนเข่า 6) กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7) กลุ่มผู้ป่วย Bi-polar

โดยทั้ง 7 กลุ่มนั้นมีหน่วยงานที่สำคัญทั้งคณะแพทย์ที่ปรึกษา ตัวแทนจากแพทยสมาคม และสมาคมแพทย์ต่างๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนคนไข้ และกลุ่มผู้ดูแลคนไข้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของโรคต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ รวมถึงให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับการดูแลรักษาได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ไปยังผู้ป่วยและผู้ดูแลรายอื่นๆ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรค และการดูแลรักษา รวมไปถึงความเข้าใจในกระบวนการรักษาพยาบาลต่อสาธารณชน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (2561-2562)

ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรค เบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน และหลายรายเกิดภาวะแทรกซ้อนในเวลาต่อมา ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 50 ที่ได้รับการวินิจฉัย และยังมีคนไข้อีกเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนเพราะได้รับการวินิจฉัยล่าช้า

ที่น่าเป็นห่วงคือ มีคนไทยมากถึง 2 ล้านคนที่เป็นโรคเบาหวานแต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็น และยังไม่เข้าถึงการรักษา และยังมีอีก 7.7 ล้านคน ที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักและระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนดำเนินการสร้างเครือข่ายชมรมเบาหวานในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงชมรมเบาหวานที่มีอยู่บ้างแล้วเข้าด้วยกันมาตั้งแต่ปี 2557 และได้ร่วมกับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ ให้จัดตั้งชมรมเบาหวานเพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงชมรมทั้งหมดเป็น ‘เครือข่ายชมรมเบาหวาน’ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลรักษาและควบคุมโรคเบาหวาน ครอบคลุมทั้งประเทศ และเกิดการรวมกลุ่ม

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน ยกระดับดูแลรักษาผู้ป่วย : รายงาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง