ขับเคลื่อนทีเคพาร์ค ปีนี้มุ่ง‘เรียนรู้ที่จะเรียน’

ขับเคลื่อนทีเคพาร์ค ปีนี้มุ่ง‘เรียนรู้ที่จะเรียน’

โดย นิชานันท์ นิวาศะบุตร

อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค-TK park หน่วยงานในสังกัด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการมาครบรอบ 14 ปี ประกาศพร้อมเป็นกำลังสำคัญร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุค Digital Disruption หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างสะท้านสะเทือนจากเทคโนโลยีดิจิตอล ในศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวคิด Learning to Learn เรียนรู้ที่ จะเรียน

ขับเคลื่อนทีเคพาร์ค ปีนี้มุ่ง‘เรียนรู้ที่จะเรียน’

กิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้คนใหม่ล่าสุด และพันธกิจการบริหารและพัฒนาทีเค พาร์ค ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทำไมต้องเรียนรู้ที่จะเรียน” พร้อมด้วย แคน-นายิกา ศรีเนียน ศิลปินหญิงเดี่ยว อดีตสมาชิกวง BNK48, ริบบิ้น-นิชาภา นิศาบดี เยาวชนในโครงการ TK แจ้งเกิด นักดนตรี พิธีกรและครีเอทีฟ และ หนุ่มเมืองจันท์-สรกล อดุลยานนท์ นักเขียนและคอลัมนิสต์ชื่อดัง ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายกิตติรัตน์ ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ผู้บริหารอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค เมื่อช่วงต้นปีนี้ กล่าวถึงแนวคิดหลักที่จะใช้ในการขับเคลื่อนทีเค ปาร์ก ในปีนี้คือ Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียน และวางเป้าหมายการบริหารและพัฒนาอุทยานการเรียนรู้นี้ไว้ 3 แนวทาง

ขับเคลื่อนทีเคพาร์ค ปีนี้มุ่ง‘เรียนรู้ที่จะเรียน’
กิตติรัตน์ ปิติพานิช

ประการแรกคือ การสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ก่อนนำไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายทั่วประเทศ โดยใช้ศาสตร์ของ Design Thinking & Service Design ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับไลฟ์สไตล์ประจำวันอย่างมาก

“ถึงแม้ว่าสื่อ หรือนวัตกรรมจะเปลี่ยน แปลงไป แต่การเรียนรู้ไม่มีวันตาย เพียงต้องปรับตัวให้ได้ ซึ่งนับเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องวางแผนและทำให้การเรียนรู้เดินหน้าต่อไปอย่างไร้อุปสรรค” นายกิตติรัตน์กล่าว พร้อมระบุว่า กิจกรรมจะสะท้อนหลักการขององค์กรมุ่งให้ทีเค พาร์ค เป็นมากกว่าพื้นที่แห่งการเรียนรู้ นั่นคือการเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ผ่านโครงการ Solution Lab ที่จะช่วยประสานความร่วมมือและสร้างแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาสังคม

ประการที่สองคือ การสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ คิดเป็น และทำเป็น ให้ขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งตามแผนของเราในปี พ.ศ.2562 นี้ จะมีการเปิดบริการอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายใหม่อีก 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ และอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส และมีความร่วมมือกับท้องถิ่นในการสนับสนุนการก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานี อุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ และอุทยานการเรียนรู้เบตง

ซึ่งการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในภูมิภาค จะมีการพัฒนาการเชื่อมต่อ การดูแลคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยใช้ Digital Technology และการสร้าง Innovation Capacity ให้เครือข่ายสร้างนวัตกรรมทางการให้บริการพร้อมเน้นพัฒนาฟังก์ชันและฐานข้อมูล TK Public Online Library เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในส่วนของ TK Application ที่ได้รวบรวมหนังสือเสียง นิทานภาพ และหนังสือที่อ่านสนุกเป็นภาพการเคลื่อนไหวพร้อมเสียงพากย์และเกมต่างๆ

ประการสุดท้าย คือ การสร้างแนวร่วมและเครือข่ายการอ่านการเรียนรู้ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมที่ หลากหลาย และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้ กิจกรรมเด่น ได้แก่ TK Forum งานเสวนาวิชาการนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ ในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่เรียนรู้แห่งอนาคต จากนั้นเป็น “แนะให้แนว” จัดในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนค้นหาตัวเองก่อนการเลือกเส้นทางการเรียนในอนาคต และ “ทีเคแจ้งเกิด” กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนที่สนใจในสายดนตรีและนักเขียน เพื่อเรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพนั้นๆ

ขับเคลื่อนทีเคพาร์ค ปีนี้มุ่ง‘เรียนรู้ที่จะเรียน’

การเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคงเป็นปัจจัยหลักของการทำงาน แต่เราจะลงลึกไปทางด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์เริ่มลดลง คนหันมาเสพสื่อผ่านสมาร์ตโฟน และช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นตนมองว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ต้องสามารถประสานองค์ความรู้จากสื่อที่หลากหลายทั้งดิจิตอลและอนาล็อกได้

“ห้องสมุดเปรียบเสมือนห้องครัว มีวัตถุดิบ มีเครื่องมืออุปกรณ์มากมายให้เราเลือกหยิบไปใช้ปรุงอาหาร แต่ประเด็นอยู่ที่เราต้องรู้ว่าเราจะทำอาหารอะไร เพื่อที่จะรู้ว่าเราต้องหยิบอะไรบ้าง ฉะนั้นหัวใจของการเรียนรู้ในยุคนี้คือ การรู้จักวิธีการเรียนรู้และวิธีการคิด นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและเป้าหมายของเราได้ดีที่สุด” นายกิตติรัตน์กล่าวเสริม

ขับเคลื่อนทีเคพาร์ค ปีนี้มุ่ง‘เรียนรู้ที่จะเรียน’

ทั้งนี้ นายกิตติรัตน์ตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานของทีเค พาร์ค ไว้ 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มจากการติดอาวุธด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีการปรับปรุงพื้นที่การอ่านของทีเค พาร์ค ในคอนเซ็ปต์ใหม่ว่า Urban Living Room ผสมผสานพื้นที่การอ่านในหลายมิติ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ และสุดท้ายคือการหาพื้นที่ถาวรเพื่อยกระดับให้ทีเค พาร์ค เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่อยู่คู่สังคมไทย

นอกจากนี้ในอีก 3 ปี ทีเค พาร์คคาดว่าจะผลักดันเพื่อกลายเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่าน Solution Lab และเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิทยากร นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมสัมมนา เสวนานานาชาติ ประชุมวิชาการ หรือแลกเปลี่ยนคณะทำงาน เพื่อจะได้แบ่งปันความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมประชากรสู่ศตวรรษหน้าต่อไป

ด้าน “หนุ่มเมืองจันท์” กล่าวถึงมุมมองการเรียนรู้ว่า “ความไม่รู้คือลาภอันประเสริฐ” ทุกวันนี้เรา ใช้ชีวิตหรือทำงานด้วยประสบการณ์เพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่เหลือคือความไม่รู้ หรือสิ่งที่เราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ ฉะนั้นการไม่รู้ก็เปรียบเสมือนโอกาสของชีวิต คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และสนุกไปกับมัน

ขับเคลื่อนทีเคพาร์ค ปีนี้มุ่ง‘เรียนรู้ที่จะเรียน’

ส่วน ริบบิ้น-นิชาภา ให้ความเห็นในฐานะเยาวชนผู้แจ้งเกิดในโครงการ TK ถึงการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดว่า มีสิ่งที่เราต้อง เรียนรู้ ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายสิ่งที่เราอยากเรียนรู้ เราสามารถ เริ่มต้นจากการค้นหาสิ่งที่เราชอบก่อน จากนั้นนำมาฝึกฝนจนกลายเป็นความรู้อย่างแท้จริง จนเชี่ยวชาญ แล้วจึงส่งต่อไปยังคนอื่นๆ ที่อยากเรียนรู้ ไปให้สุดในสิ่งที่เราชอบและสนใจให้ได้

ขณะที่ น้องแคน อดีตสมาชิก BNK48 ในฐานะที่เป็นนักศึกษาและเป็นคนชอบแสวงหาความรู้มากมายได้ฝากถึงเยาวชนผู้เป็นอนาคตของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ไม่ใช่แค่รู้เท่านั้น แต่เราต้องเข้าใจมัน เหมือนเราท่องหนังสือเพื่อสอบมันจะอยู่กับเราไม่นาน หลังสอบเสร็จก็จะหายไป แต่ถ้าเราเรียนรู้จนเข้าใจ มันจะอยู่กับเราและติดตัวเราไปตลอดไม่มีวันลืม สุดท้ายเราเองจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตัวเองต่อไปได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
บทความก่อนหน้านี้ฮือฮาทุเรียน “เจ-ควีน” พันธุ์ใหม่แดนอิเหนา ลูกละกว่า 3 หมื่น รสชาติหวานมันเหมือนเนยถั่ว (คลิป)
บทความถัดไปเปิดโผ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. 3 ลำดับแรก ”สุริยะ-สมศักดิ์-พุทธิพงษ์”