Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 8 ส.ค. 2563

ข่าวสดสตรี : ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ร่วมยุติความรุนแรง!

20 ก.พ. 2562 - 00:05 น.

ข่าวสดสตรี : ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ร่วมยุติความรุนแรง!

ข่าวสดสตรี : เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการแสดงพลัง “ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” พร้อมเปิดตัวการ์ตูน คาแร็กเตอร์ “ท่าทางที่อยากเห็น และไม่อยากเห็นในครอบครัว”โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและคณะผู้บริหารกระทรวงพม. เข้าร่วมงาน บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

พล.อ.อนันตพรกล่าวว่าสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ข้อมูลการสำรวจจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นทาง สังคมพม.ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

พบว่าประเภทของการกระทำความรุนแรงอันดับหนึ่งคือ การทำร้ายร่างกาย รองลงมาคือการล่วงละเมิดทางเพศ และการทำร้ายจิตใจ สอดคล้องกับข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้ www.violence.in.th ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พบว่า ในปี 2561 มีการทำร้ายร่างกายเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือการดุด่าดูถูก คิดเป็นร้อยละ 18 และการกล่าววาจา หยาบคาย ตะคอก ประจาน ขู่ บังคับ คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด

 

พล.อ.อนันตพรกล่าวต่อไปว่า

“กระทรวง พม. โดย สค. ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบภายใต้แนวคิด “HeForShe : ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรง นอกจากนี้ยังสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “ท่าทางที่อยากเห็น และไม่อยากเห็นจากบุคคลในครอบครัว”

รมว.พม. ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ลดความรุนแรง

และนำผลความคิดเห็นมาจัดประกวดการ์ตูนคาแร็กเตอร์ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์สร้างความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงและส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อไป

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน

“ครั้งนี้ประกอบด้วยการเขียนข้อความเกี่ยวกับ ท่าทางที่ อยากเห็นในครอบครัว” ลงบอร์ด “White Ribbon” การแสดงละครใบ้ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรง การแสดงพลัง “ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” การลงชื่อและข้อความผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do พร้อมใส่ข้อความร่วมรณรงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” พร้อมการเปิดตัวการ์ตูนคาแร็กเตอร์ “ท่าทางที่อยากเห็น และไม่อยากเห็นในครอบครัว”

จำนวน 6 แบบ ได้แก่ 1.ครอบครัวแสนดี 2.ครอบครัวสุขสันต์ 3.ครอบครัวยิ้มสยาม 4.น้องอุ่นใจ 5.ครอบครัวตัว บ. และ 6.คุณแม่หวานใจกับเด็กชายก้อนเมฆ

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระทรวง พม. ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมลงชื่อในเว็บไซต์ http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do เพื่อเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ หากประชาชนพบเห็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงหรือประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง กระทรวง พม. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป” รมว.พม.กล่าว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ข่าวสดสตรี : ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ร่วมยุติความรุนแรง!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง