ป่ามอตาจ่อย ชุ่มชื้นแม้หน้าแล้ง : สดจากเยาวชน

ป่ามอตาจ่อย

ป่ามอตาจ่อย ชุ่มชื้นแม้หน้าแล้ง : คอลัมน์สดจากเยาวชน

ป่ามอตาจ่อย ชุ่มชื้นแม้หน้าแล้ง – มีประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์บันทึกไว้ว่าอุทัยธานีมีการส่งออกทรัพยากรมากมายเพื่อทำเครื่องพระเมรุมาศพระบรมศพ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ทั้งไม้ขื่อ ไม้เสา ไม้ไผ่ หวาย และอื่นๆ อีกมาก

ทั้งยังมีประวัติศาสตร์บันทึกอีกว่าไม้ตะเคียนทองที่ใช้ขุดเรือมาด 9 วา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็มาจากป่าอุทัยธานีเช่นกัน

ป่ามอตาจ่อย
ผืนป่ากว้างเขียวขจี
ป่ามอตาจ่อย
โอชิ ด.ช.พงศกร คำบุศย์

จากประวัติศาสตร์เหล่านั้นทำให้ยืนยันได้ว่าป่าผืนใหญ่จากอุทัยธานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อประเทศมาช้านาน บ้านผมอาศัยหาอยู่หากินจากป่ามอตาจ่อยครับ” โอชิ ..พงศกร คำบุศย์ พูดถึงป่ามอตาจ่อย ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง .บ้านไร่ .อุทัยธานี ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่ชาว กะเหรี่ยงโปว์ในละแวกนี้พึ่งพาอาศัยมายาวนาน

ป่ามอตาจ่อยอยู่ใน .แก่นมะกรูด ในละแวกนี้มีชุมชนกะเหรี่ยงโปว์คือบ้านอีมาด บ้านอีทราย บ้านเจ้าวัด บ้านใหม่คลองอังวะ บ้านคลองเสลา และบ้านใต้ อาศัยอยู่ โอชิเป็นเด็กชาวกะเหรี่ยงที่มีครอบครัวอยู่ทั้งบ้านอีมาดและบ้านใต้ มักใช้ชีวิตไปๆ มาๆ ระหว่างสองหมู่บ้าน และใช้ชีวิตเที่ยวเล่นส่วนใหญ่อยู่ในป่ามอตาจ่อย

ผมเข้าป่ามอตาจ่อยไปเก็บผัก ช้อนกุ้ง หาปลา บางครั้งก็เข้ามาเก็บหยวกกล้วยป่าไปทำแกงกินครับโอชิเล่าต่อ

ป่ามอตาจ่อย
โอชิกับเพื่อนๆ
ป่ามอตาจ่อย
ป่ามอตาจ่อยชุ่มชื้นแม้หน้าแล้ง

ปัจจุบันนี้หลายคนที่เดินทางมายังพื้นที่ .บ้านไร่ อาจประหลาดใจกับสภาพป่าที่เปลี่ยนไป สองข้างทางที่เคยเป็นป่ากลายเป็นไร่สวน มีการปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดและอ้อย สองข้างทางในหน้าแล้ง เต็มไปด้วยต้นไม้แห้งยืนต้นตาย บ้างก็กลายเป็นตอตะโกเพราะไฟป่า สภาพป่าที่เคยสมบูรณ์หายไป

ป่าข้างนอกมีแต่ไฟป่า แต่ในมอตาจ่อยยังเย็นสบายและมีต้นไม้เยอะ ผมชอบอยู่ในป่านี้มากที่สุดโอชิกล่าวพร้อมยิ้มอย่างมีความสุข

ป่ามอตาจ่อยเป็นพื้นที่หาอยู่หากินและยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ที่นี่มีลำธารถึง 3 สายไหลผ่านให้ชาวบ้านได้กินได้ใช้ มีพืชพรรณสมุนไพรนานาชนิด มีกล้วยป่าที่ขึ้นชื่อว่าหยวกอร่อยที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี และยังมีต้นพระเจ้าห้าพระองค์ที่เป็นรุกขมรดกของแผ่นดินที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

ผู้ใหญ่หลายคนสอนเด็กๆ ให้รู้จักใช้ ไม่ให้ทำลายป่า เพราะถ้าเราเอาแต่ใช้ ไม่รักษา วันหนึ่งอาจไม่เหลืออะไรให้ เราครับโอชิบอกเล่าถึงคำสอนของผู้ใหญ่ที่ปลูกฝังมา

แม้ป่าอุทัยธานีที่เคยสมบูรณ์เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญรวมไปถึงสัตว์ป่านานาชนิดจะหายไปบ้างแล้วในปัจจุบัน แต่มอตาจ่อยป่าชุมชนของคนกะเหรี่ยงที่นี่ยังเป็นความหวังหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าคนและป่าอยู่ร่วมกันได้หากยังปลูกฝังให้รู้จักรักษา รู้จักใช้ ป่ามอตาจ่อยผืนนี้ก็จะยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน

ร่วมพิสูจน์ความชุ่มชื้นสมบูรณ์ของป่ามอตาจ่อยแม้ในหน้าแล้งเช่นนี้ใน รายการ ทุ่งแสงตะวัน ตอน หน้าแล้งนี้ ที่มอตาจ่อย วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 06.25 . ทางช่อง 3 ช่อง 33

รัตนาภรณ์ ละมูลเจริญ

บทความก่อนหน้านี้ไหว้ ‘พระพุทธรูปน้ำออกเศียร’ เสริมมงคลปี๋ใหม่เมืองล้านนา
บทความถัดไปจานเด็ด 77 จังหวัด : ทอดมันโคตรปู