Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 เม.ย. 2563

สองเจ้าชายน้อย เชื่อมญี่ปุ่น-ภูฏาน

22 ส.ค. 2562 - 11:39 น.

สองเจ้าชายน้อย เชื่อมญี่ปุ่น-ภูฏาน

สองเจ้าชายน้อย - นับเป็นภาพแห่งความปลื้มปีติและสร้างรอยยิ้ม เมื่อเฟซบุ๊กสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก และสมเด็จ พระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระราชทานพระราชานุญาตให้เจ้าชายฟูมิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น

พร้อมด้วยเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระวรชายา และเจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งบัลลังก์เบญจมาศ เข้าเฝ้าที่ห้องบัลลังก์ทอง ตาชิโชซอง ระหว่างเสด็จเยือนภูฏานเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่วันที่ 17 .. โดยเสด็จในขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง และร่วมเสวยพระกระยาหารกลางวันอย่างเป็นกันเองที่พระราชวังลิงคานา

สองเจ้าชายน้อย

ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติภูฏาน ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าชายฟูมิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร แห่งญี่ปุ่น ที่ทรงฉลองพระองค์สูทสากล ขณะที่เจ้าหญิงอากิชิโนะ พระวรชายา และเจ้าชายฮิซาฮิโตะ ทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติญี่ปุ่น

ไม่เพียงประชาชนจะได้ยลภาพความงามแห่งขนบประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของสองชนชาติ ยังมีรอยยิ้มไปกับพระอิริยาบถน่ารักเรียบง่ายในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ขณะทรงฉายพระรูปคู่กันพร้อมรอยแย้มพระสรวล

สองเจ้าชายน้อย

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ แห่งอากิชิโนะ เจ้าชายน้อยแห่งญี่ปุ่น พระชันษา 13 ปี ประสูติเมื่อวันที่ 6 กันยายน .. 2549 ทรงเป็นพระโอรสองค์เดียวของเจ้าชายฟูมิฮิโตะและ เจ้าหญิงอากิชิโนะ ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยโอฉะโนะมิซุ กรุงโตเกียว

สำหรับเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ปี ประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ .. 2559 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรก ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก

สองเจ้าชายน้อย

เจ้าชายฟูมิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น พร้อมด้วยเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระวรชายา และเจ้าชายฮิซาฮิโตะ เสด็จเยือนภูฏานเป็นการส่วนพระองค์เป็นเวลา 10 วัน ตามคำเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทั้งสามพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญทางศาสนา ของภูฏาน


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สองเจ้าชายน้อย เชื่อมญี่ปุ่น-ภูฏาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง