เข็มพิษณุโลก

เข็มพิษณุโลก 

คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น

เข็มพิษณุโลก ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora sp. ชื่ออื่น เข็มชมพูพิษณุโลก ถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ำตาล กิ่งยอดสีเขียว แตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 .. กว้างประมาณ 1.5 ..

เข็มพิษณุโลก

ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีชมพู โคนกลีบสีอ่อนกว่า เชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาวประมาณ 1.8-2.0 .. ปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปรีปลายแหลม ยาวประมาณ 0.7 .. กว้างประมาณ 2.5-3 ..

การปลูกเลี้ยง ในดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด นิยมประดับตกแต่งสวนหรือริมทางเดิน

บทความก่อนหน้านี้มะเร็งเต้านมรู้ไว-หายขาดได้ ‘Pink Alert 2019’ปลุกสาวคัดกรอง
บทความถัดไปถุงทำความสะอาด