ก้าวเดินมั่นใจไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ก้าวเดินมั่นใจ – “การเดินติดขัด” เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากถึงร้อยละ 60 ในผู้ป่วยพาร์กินสัน ซึ่งผู้ป่วยมีอาการเดินซอยเท้าถี่เป็นช่วงๆ ไม่ได้เป็นตลอดเวลา ก้าวขาไม่ออก มีความรู้สึกเหมือนเท้าติดอยู่ที่พื้น และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยพาร์กินสันหกล้ม การรักษาอาการเดินติดขัดเน้นการรับประทานยาร่วมกับการฝึกก้าวเดินโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีลักษณะพิเศษ เป็นไม้เท้าที่ให้แสงกระตุ้นการเดิน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบ จากโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 100 ชิ้น

ก้าวเดินมั่นใจไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก มีปัญหาการทรงตัว และเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินให้ผู้สูงอายุ จากสภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยพร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่ม โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ตลอดจนข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีหน้าห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

ก้าวเดินมั่นใจไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ กล่าวว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พาร์กินสันและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก อาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา (Visual cues) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินง่ายยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ มั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” หรือไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และกรมกิจการผู้สูงอายุภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563

นอกจากนี้ ด้วยภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้สูงอายุ และญาติมีความลำบากทั้งในด้านร่างกาย ภาวะของโรค และประสบภาวะเศรษฐกิจไม่อำนวย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จึงขอมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 500 ชิ้น ให้ผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยที่เดือดร้อนและต้องการใช้ไม้เท้าโดยไม่คิดมูลค่าผู้ที่ขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์ออกให้ภายในระยะ เวลา 1 ปี และยินดีร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันฯ ในการประเมินอาการ เดินติด ก้าวขาไม่ออก (ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ) ผู้ที่เข้าตามเกณฑ์ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.chulapd .org ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเพื่อนำไปผลิตไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานและนำไปพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 407-138044-5 ชื่อบัญชี “ไม้เท้าเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน” ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่อีเมล์ info@chulapd.org สอบถามโทร. 08-1107-9999

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน