มอบทุน3สตรีวิทย์เพื่องานวิจัยโควิด-19

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

มอบทุน3สตรีวิทย์ – เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโรคโควิด-19 ของนักวิจัยสตรี บริษัท ลอรีอัล (ประเทศ ไทย) จำกัด ประกาศรายชื่อ 3 นักวิจัยสตรี ผู้ได้รับทุนพิเศษเพื่องานวิจัยโควิด-19 จากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ที่มีผลงานสร้างประโยชน์โดดเด่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบทุนวิจัยให้คนละ 250,000 บาท

ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยหัวข้อ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัย วิธีการรักษาโรค วัคซีนของโรค COVID-19 และการติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม

และระบาดวิทยาที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาขาวัสดุศาสตร์ ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งานวิจัยหัวข้อ “การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์ และไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับใช้เป็นแผ่นกรองจุลินทรีย์”

และสาขาเทคโนโลยี ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งานวิจัยหัวข้อ “ระบบติดตามและประเมิน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 (DDC-Care)”

มอบทุน3สตรีวิทย์เพื่องานวิจัยโควิด-19

รศ.พญ.อรุณี

 

รศ.พญ.อรุณีกล่าวถึงงานวิจัยว่าตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโรค โควิด-19 ร่วมทำงานกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และสภากาชาดไทย เพื่อศึกษาวิจัยควบคุมการระบาดของโรค โดยสามารถเพาะแยกเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19

และเลี้ยงเชื้อได้ตั้งแต่ ระยะแรกของการระบาดในประเทศไทย ขณะนี้ตรวจหาระดับแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ในเลือดของผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้วเพื่อ นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงทั้งยังนำเอาความรู้พื้นฐานไปช่วยพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมนำศักยภาพของห้องปฏิบัติการชีวะนิรภัยระดับ 3 มาช่วยพัฒนาชุด RT-LAMP ในระยะแรก รวมถึงให้คำปรึกษาในกระบวนการบ่มเพาะเทคโนโลยีกับบริษัทสตาร์ตอัพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจทางการแพทย์

“นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มการคัดกรองยาต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยใช้เทคนิค อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งพบว่าสารสกัด จากกระชายขาว และสารสำคัญ 2 ชนิด มีศักยภาพยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ SARS-CoV-2 ได้เกือบ 100% พัฒนาวัคซีนอาร์เอ็นเอ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสมีแผนที่ จะผลิตและทดสอบในประเทศไทยทั้งหมด” รศ.พญ.อรุณีกล่าว

มอบทุน3สตรีวิทย์เพื่องานวิจัยโควิด-19

ดร.นฤภร

 

ด้าน ดร.นฤภรกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้อยาก ผลิตและจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสและฝุ่น PM2.5 ไมครอน ที่ได้มาตรฐาน ทีมจึงพัฒนาวัสดุ คอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และ ไททาเนียมไดออกไซด์ที่สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ ย่อยสลายจุลินทรีย์ เช่น ไวรัส H1N1 Influenza A โดยผลิตใช้ได้เองในประเทศ

มอบทุน3สตรีวิทย์เพื่องานวิจัยโควิด-19

ดร.อนันต์ลดา

 

ขณะที่ ดร.อนันต์ลดากล่าวถึงงานวิจัยว่า ระบบ DDC-Care หรือ Department of Disease Control Care พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและติดตามตำแหน่งที่อยู่ของผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน โดยอาศัยเทคโนโลยีติดตามตัวผ่านอุปกรณ์พกพา ระบบ DDC-Care โดยเจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์

นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศ ไทย) จำกัด กล่าวว่า ลอรีอัลเชื่อมั่นมาตลอดว่าโลกต้องการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องการผู้หญิงเพื่อร่วมเป็นแนวหน้าในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อมวลมนุษยชาติ เราหวังว่าการมอบทุนพิเศษเพื่องานวิจัยโควิด-19 จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สนับสนุนผลงานที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน