นศ.มข.คว้าแชมป์คลิปสั้น – นักศึกษาปี 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ชนะเลิศประกวดคลิปสั้น “ชีวิตใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

น.ส.เบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการประกวดคลิปสั้นในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดคลิปสั้นวัน ภาษาไทยแห่งชาติ 2563 ภายใต้โครงการ “ชีวิตใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์” จัดการประกวดคลิปสั้น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน

ผลการประกวดประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป น.ส.เบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ชนะเลิศ รับโล่และเงินรางวัลจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพ มหานคร

น.ส.เบญจรัตน์กล่าวว่า แนวคิดในการ ทำคลิปสั้น “ชีวิตใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์” ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ เนื่องจากชอบการ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นทุนเดิม ประกอบกับการเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย จึงอยากเผยแพร่ความรู้ด้านภาษา วรรณศิลป์ ให้เยาวชน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อกระตุ้นความสนใจและเข้าใจได้ง่าย หวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ร่วมกัน สืบสานงานด้านวรรณศิลป์ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป รักภาษาไทย ใส่ใจวรรณศิลป์ ปัญญาแห่งแผ่นดิน วิถีใหม่ต้องไม่ลืม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน