เพื่อปลูกฝังการออมตั้งแต่วัยเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินตั้งแต่ฐานราก ตลอดจนการสร้างเสริมทักษะอาชีพและบริหารเงินทุน เพื่อให้นักเรียนพึ่งพาตนเอง แก้ไขปัญหาการก่อหนี้ในอนาคต ด้วยโครงการ “ธนาคารโรงเรียน”

สดจากเยาวชน - ธนาคารโรงเรียน เด็กรักการออม

ในทุกเช้า นักเรียนทุกระดับชั้นจะนำเงินค่าขนมพร้อมสมุดบัญชีธนาคารมาฝากเงินที่ธนาคารโรงเรียน โดยมีพนักงานเป็นนักเรียนคอยบริการ เริ่มจากกรอกข้อมูลในใบฝากเงิน แล้วยื่นให้พนักงานเพื่อนำเงินเข้าสมุดบัญชีธนาคาร ทำเช่นเดียวกับระบบการฝากเงินของธนาคารทั่วไป พบว่านักเรียนบางคนมียอดเงินสะสมในบัญชีกว่า 1 หมื่นบาท

น.ส.ณัฏฐิกา จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 734 คน นักเรียนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มาจากครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ

สดจากเยาวชน - ธนาคารโรงเรียน เด็กรักการออม

กระทั่งปี 2554 ธนาคารออมสินร่วมกับทางโรงเรียนก่อตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่าการออมเงิน สอนให้รู้จักวางแผนการใช้เงิน ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนยังสร้างเสริมทักษะด้วยการสอนและจัดกลุ่มอาชีพ อาทิ การทำเบเกอรี่ ปลูกผัก เพาะเห็ด นวดฝ่าเท้า และเสริมสวย นอกจากนักเรียนจะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตแล้ว ในระหว่างนี้นักเรียนยังมีรายได้เป็นทุนการศึกษา และด้วยความตั้งใจในการออมและบริหารงานของนักเรียนทุกคน ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2566 ของธนาคารออมสิน

สดจากเยาวชน - ธนาคารโรงเรียน เด็กรักการออม

ด.ญ.พรกนก สุขภูศรี นักเรียนชั้น ม.1 บอกเล่าว่า คุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องทำงานส่งเสียให้ตนและพี่ชายเรียนหนังสือ แม้บางครั้งอยากมีอยากได้เหมือนเพื่อนๆ บ้าง แต่แม่จะสอนว่าให้ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้เงินเกินตัว ก่อนหน้านี้ในช่วงสถานการณ์โควิด ครอบครัวประสบปัญหาการเงิน ไม่สามารถขอหยิบยืมเงินใครได้ เพราะเวลานั้นทุกคนต่างก็ลำบาก แต่โชคดีที่ตนเองพอมีเงินฝากจากการเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนอยู่เล็กน้อย เริ่มฝากเงินตั้งแต่อยู่ชั้น ป.1 จึงช่วยให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตมาได้

สดจากเยาวชน - ธนาคารโรงเรียน เด็กรักการออม

น้องพรกนกเล่าต่อว่า แม้ปัจจุบันเงินที่แม่ขอยืมไป 500 บาทในวันนั้นจะยังไม่ได้คืน ก็ไม่รู้สึกน้อยใจหรือเสียดาย กลับภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยแม่ และยิ่งทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการออม โดยจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และวางแผนการใช้เงิน ส่งผลให้ปัจจุบันมีเงินฝากในโครงการกว่า 5,000 บาท ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสร้างอนาคตที่เข้มแข็งของตัวเอง

ขวัญเพชร โชคบรรดาลสุข

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน