หนึ่งปีมีครั้งเดียว 17 ขบวนแห่นาคอันยิ่งใหญ่ตระการตาของชาวอุทัยฯ ประชาชนสนใจร่วมงานจำนวนมาก ชมริ้วขบวนของเด็กนักเรียนอนุบาล

สดจากเยาวชน - แห่นาคบุญเดือนสาม สืบสานวิถีชาวอู่ไท

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2567 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดขบวนแห่นาคงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท โดยมีนายนธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนนับพันคนร่วมงาน พร้อมชมริ้วขบวนของเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนอันสวยงาม

สดจากเยาวชน - แห่นาคบุญเดือนสาม สืบสานวิถีชาวอู่ไท

นายเผด็จ นุ้ยปรี กล่าวว่า ขบวนแห่นาคงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567 จัดขึ้นจากหน้าเทศบาลหนองฉางไปยังวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยจัดสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 124

สดจากเยาวชน - แห่นาคบุญเดือนสาม สืบสานวิถีชาวอู่ไท

ย้อนไปในอดีต อำเภอหนองฉางเป็นหัวเมืองเก่าของจังหวัดอุทัยธานี ภายในวัดมีมณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลองในวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมอุปสมบทนาคหมู่ในงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงมุทิตาจิตต่อบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้มีพระคุณ มุ่งเน้นถึงพิธีกรรมทางศาสนา ลดละสิ่งฟุ่มเฟือยและอบายมุขทั้งปวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สดจากเยาวชน - แห่นาคบุญเดือนสาม สืบสานวิถีชาวอู่ไท

สดจากเยาวชน - แห่นาคบุญเดือนสาม สืบสานวิถีชาวอู่ไท

“การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อาทิ การอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อให้เห็นถึงจารีตประเพณีที่งดงามของชาวจังหวัดอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรม การประกวดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดอู่ไท การประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ เป็นต้น โดยมีขบวนแห่แต่ละอำเภอทั้ง 8 อำเภอ พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลรวม 17 ขบวน เข้าร่วมประกวด” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกล่าว

พชร พัสกุล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน