สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบรางวัล “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567”จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2567 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของบุคลากรของ ยท. ที่ในปีนี้ได้รับพระราชทานรางวัลที่มีความสำคัญระดับนานาชาติเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) พิจารณาคัดเลือกจากผลการดำเนินงานที่เด่นชัด ก่อประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงระยะเวลาการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง

พชรพรรษ์

“นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นหน่วยงานคนรุ่นใหม่หน่วยงานแรกของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในระดับโลก โดย ยท. นับเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลนี้” นายพชรพรรษ์กล่าว

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์ฯ กล่าวต่อว่า ยท. กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. เรามุ่งมั่นตั้งใจเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ที่ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติ ได้แก่ ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านจัดทำและพัฒนาข้อมูลวิชาการ และด้านส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน มีจุดเน้นที่ความเข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยกัน และยังพัฒนางานด้านสุขภาพให้ทุกช่วงวัยเข้าถึงได้ง่าย

นายพชรพรรษ์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ยท. มีบทบาทสำคัญในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ 1.ร่วมผลักดันพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ของไทย และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด 2.สร้างความร่วมมือการทำงานด้านการลดการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มเยาวชน ผ่านโรงเรียนกว่า 500 โรง ผลักดันนโยบายท้องถิ่นสถานศึกษาปลอดภัย “โรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สังกัดเมืองพัทยา” และกรุงเทพมหานครอีก 437 โรง 3.สนับสนุนแกนนำเยาวชนทั่วประเทศไทยให้ทำงานรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดต้นแบบ 20 จังหวัด เกิดโครงการไม่น้อยกว่า 100 โครงการ เพื่อลดการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้ามีเด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์กว่า 250,000 คน รวมถึงผลิตสื่อรณรงค์ และรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการลดการสูบบุหรี่กว่า 100 ผลงาน มีผู้รับชมกว่า 5,000,000 คน และ 4.เฝ้าระวังการจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์และพื้นที่ต่างๆ ส่งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

“ขอบคุณ สสส. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการสื่อสารเรื่องสุขภาพมาโดยตลอด14 ปี แม้รางวัลที่ได้รับจะสร้างความภาคภูมิใจให้คนทำงาน แต่ปัญหาทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนยังไม่จบ ผมและบุคลากรตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติในอนาคต” นายพชรพรรษ์กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน