Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 24 ม.ค. 2564

อพวช.ชูพิพิธภัณฑ์วิทย์ คว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยว

24 ส.ค. 2562 - 10:16 น.

อพวช.ชูพิพิธภัณฑ์วิทย์ คว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยว

 

อพวช.ชูพิพิธภัณฑ์วิทย์ คว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยว - ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. เผยข่าวดี ว่า อพวช.ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Science & Industry & Technology) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ

อพวช.จะเข้ารับรางวัลและเครื่องหมายความรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวฯ วันที่ 3 ก.ย. นี้ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สำหรับมาตรฐานให้การรับรางวัลดังกล่าว มีมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย

1.ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านท่องเที่ยว ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ระดับเทคโนโลยีในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความรู้และความเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว ศักยภาพในการจัดการด้านบริการ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความแปลกใหม่ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

2.ศักยภาพในการรับรองด้านการ ท่องเที่ยว จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ความเหมาะสมของแหล่งที่ตั้งด้านการท่องเที่ยว ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว

3.ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ การจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และการบริการข้อมูล การจัดการด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น

“แต่เดิมเรามักจะมองว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียว จึงมีประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่สนใจจะมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แต่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนรู้ มาทำกิจกรรมร่วมกัน อพวช. ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จึงได้พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการของเราให้ทันสมัยและสนุกสนาน รวมทั้งระบบบริการ ผู้เข้าชมที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล” ผศ.ดร.รวินกล่าว

จากการที่ อพวช. ขอรับการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ปรากฏว่าได้คะแนนค่อนข้างดีทั้งระดับเทคโนโลยี ความทันสมัยและความแปลกใหม่ขององค์ประกอบต่างๆ ที่นำเสนอนักท่องเที่ยว ความสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ขององค์ความรู้ มีความโดดเด่นในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอข้อมูลเข้าใจง่าย

ผอ.อพวช.กล่าวด้วยว่า การที่ อพวช.ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทาง อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น

และจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาให้มีความยั่งยืนต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อพวช.ชูพิพิธภัณฑ์วิทย์ คว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง