มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา สืบสานประเพณี ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมือง โดยขบวนทางเรือ สวยงามอลังการ ภายใต้งาน “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ขบวนแห่ทางเรือที่สวยงามอลังการ ที่ประกอบด้วยขบวนเรือเทพบุตร เทพธิดา ขบวนฟ้อนรำ และขบวนต่างๆ ร่วม 20 ลำ ในการแห่ขบวนข้าวทิพย์ ในงานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีตานข้าวทิพย์ พระเจ้าตนหลวง”

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อม คณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยา และมีประชาชนชาวพุทธในจังหวัดพะเยา รวมถึงนักท่องเที่ยว พร้อมใจกันลงเรือกว่า 200 คน เพื่อนำข้าวใหม่ รวมทั้งข้าวทิพย์ ไปถวายแด่ พระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ

สำหรับขบวนเรือถวายหมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีล ข้าวทิพย์ ข้าวหลาม น้ำอ้อย ข้าวต้ม ข้าวหมอ และข้าวหลาม ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามแบบโบราณล้านนา

โดยขบวนเรือทั้งหมดจะผ่านเส้นทางวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ผ่านบ้านโบราณชายกว๊านพะเยา ผ่านอนุสาวรีย์พญางำเมืองและเข้าสู่ท่าเรือชั่วคราว หลังวิหารกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าองค์หลวง รวมระยะทางประมาณ 5 กม.

เมื่อขบวนไปถึงท่าน้ำ วัดศรีโคมคำ ได้นำเครื่องถวายต่างๆ เดินทางเข้าไปสู่วิหารหลวง ที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง และทำพิธีถวายข้าวใหม่

สำหรับประเพณีตานข้าวใหม่ (ถวายทานข้าวใหม่) จะทำเดือน 4 เป็ง ตามปฏิทินชาวเหนือ ประเพณีตานข้าวใหม่ ทำบุญตักบาตร (ข้าวล้นบาตร) ประชาชนก็นำข้าวเปลือกข้าวสารใหม่ ข้าวหลาม ข้าวจี่ ข้าวต้ม ขนมจ๊อก ข้าวหลาม อาหาร น้ำตาล น้ำอ้อย ไปใส่บาตร

อีกทั้งยังมี พิธีบูชากองหลัว (ฟืน) ถวายเป็นพุทธบูชาอีก คือพระภิกษุสามเณร และประชาชนชาวพุทธ ไปตัดเอาไม้จี่ (เผา) ยาวบ้าง สั้นบ้าง มาก่อเป็นกองหลัว (กองฟืน) ทำเป็นเจดีย์ แล้วจุดบูชาตอนเช้า เป็นการบูชาพระรัตนตรัย โดยความหมายเพื่อเผา กิเลสตัณหา ให้หมดไป ปัจจุบันประเพณีดังกล่าวหาดูได้ยากแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน