วันนี้ (30 เม.ย.) ที่กองปราบปราม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้ยื่นเอกสารหลักฐานต่อกองปราบปราม เพื่อให้ดำเนินคดีกับ ‘มาร์ค พิทบูล’ หรือนายณัชพล สุพัฒนะ ฐานลบหลู่ ดูหมิ่นพระเวสสันดรชาดกดังตามในคลิป ถือเป็นการดูถูกศาสนาพุทธ หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนา “พุทธะอิสระจึงเห็นควรที่จะไปชี้เบาะแส การกระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ ที่ว่าด้วยการคุ้มครองอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และ ละเมิด พรบ.ความมั่นคงมาตรา ๗ รวมทั้งละเมิดกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๖ วันนี้พุทธะอิสระ จึงได้เดินทางไปกองปราบ เพื่อนำเอาหลักฐานการละเมิดของนายมาร์ค พิทบูล ไปให้เจ้าหน้าที่กองปราบได้พิจารณาสืบสวน สอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป” พุทธะอิสระ ระบุ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พุทธะอิสระ

‘มาร์ค พิทบูล’ หรือ นายณัชพล สุพัฒนะ

โดยล่าสุด พุทธะอิสระเปิดเผยผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัวระบุว่า

“มีคนนำเอาคลิปของนายมาร์ค พิทบูล ที่พูดเหยียดหยาม ดูหมิ่นองค์พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพฤติกรรม กิริยาวาจา ที่วิญญูชนพอได้ยินได้เห็น ย่อมรับรู้ได้ว่า นี่คือการดูหมิ่นเหยียดหยามต่อองค์พระบรมศาสดา อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจน

และดูหมิ่นพุทธศาสนิกชนผู้เคารพศรัทธา ในองค์พระบรมศาสดาอีกต่างหาก

พุทธะอิสระพยายามที่จะดูคลิปเพื่อจะหาเหตุจูงใจของนายมาร์ค ซึ่งพอจักประเมินได้ว่า นายคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนยะโส อวดฉลาด และเชื่อมั่นตนเองอย่างสูง

อีกทั้ง ดูจะมองคนอื่นต่ำกว่าตนเองเสมอ

แม้แต่พระพุทธดำรัสเรื่องพระเวสสันดรชาดก นายคนนี้ก็ยังกล่าววาจาดูหมิ่นเหยียดหยาม ทั้งที่เรื่องเวสสันดรชาดกนี้เป็นพุทธดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ ขีณาสพสองหมื่นรูป และพระประยูรญาติที่นิโครธารามหาวิหารในนครกบิลพัสดุ์ ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา และพระประยูรญาติวงศ์ศากยะซึ่งบรรดาพระประยูรญาติเหล่านั้นไม่ปรารถนาจะทำความเคารพพระองค์ ด้วยเห็นว่าพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนมายุยังน้อยกว่าพวกตน

พระองค์ทรงทราบความคิดนี้จึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ โดยเสด็จขึ้นเบื้องนภาอากาศแล้วปล่อยให้ฝุ่นละอองธุลีพระบาทตกลงสู่เศียรของ พระประยูรญาติทั้งหลาย พระประยูรญาติจึงได้ละทิ้งทิฐิแล้วถวายบังคมพระพุทธเจ้า ขณะนั้นได้เกิดฝนโบกขรพรรษพระภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้ทูลถาม พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต แล้วจึงทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือเรื่องมหาชาติให้แก่พระภิกษุและพระประยูรญาติได้สดับ

เมื่อนายมาร์ค มาพูดจาดูหมิ่นพระเวสสันดรชาดกดังที่ปรากฏในคลิป

พฤติกรรมของนายมาร์ค พิทบูล ที่แสดงออกและมีมุมมองต่อพระพุทธเจ้าค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อพุทธบริษัทรุ่นใหม่ ที่ยังอ่อนต่อการเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัย

หากขืนปล่อยให้นายคนนี้ยังบังอาจแสดงความอหังการ ย่ำยีพระบรมศาสดาออกเผยแพร่ถ่ายทอดทางสื่ออยู่เช่นนี้ น่าจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยแท้

หากไม่ดำเนินการหยุดยั้งพฤติการณ์ของคนผู้นี้เสียบ้าง วันข้างหน้าคงจะลามปามมาถึงพระธรรมวินัย อันเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาเป็นแน่

พุทธะอิสระจึงเห็นควรที่จะไปชี้เบาะแส การกระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ ที่ว่าด้วยการคุ้มครองอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และ ละเมิด พรบ.ความมั่นคงมาตรา ๗ รวมทั้งละเมิดกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๖

วันนี้พุทธะอิสระ จึงได้เดินทางไปกองปราบ เพื่อนำเอาหลักฐานการละเมิดของนายมาร์ค พิทบูล ไปให้เจ้าหน้าที่กองปราบได้พิจารณาสืบสวน สอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน