Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 5 มิ.ย. 2563

อึ้งสธ.สุ่มตรวจ เครื่องวัดความดันโลหิต พบตกมาตรฐาน19% มีผลต่อการวินิจฉัยโรค

7 พ.ย. 2562 - 18:02 น.

อึ้งสธ.สุ่มตรวจ เครื่องวัดความดันโลหิต พบตกมาตรฐาน19% มีผลต่อการวินิจฉัยโรค เผยคนที่ซื้อเครื่องไว้ที่บ้าน จำเป็นต้องตรวจสอบการทำงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต / เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสุขภาพ เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบปรอทและแบบอัตโนมัติที่แสดงค่าความดันเป็นตัวเลข

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

จากข้อมูลการขายคาดว่ามีการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ใช้งานในครัวเรือน ประมาณ 200,000 เครื่อง/ปี และมีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ อสม. ใช้ในการเยี่ยมบ้าน ประมาณ 100,000 เครื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ที่ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ยังไม่ทราบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งาน จำเป็นที่ต้องตรวจสอบการทำงานของเครื่องเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา เพื่อให้ค่าความดันที่วัดได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ที่ยอมรับ ประชาชนสามารถใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง

เครื่องวัดความดันโลหิต

นพ.โอภาส กล่าวว่า จากข้อมูล “การพัฒนาขีดความสามารถการทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการ “การยกระดับการควบคุมเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี พ.ศ.2555” โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พบว่าจากการสุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 เครื่องทั่วประเทศ พบว่ามีเครื่องที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 17 ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากขาดข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์พิเศษเฉพาะรุ่นของเครื่องนั้น

และในปี 2560 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และใช้งานโดย อสม. จำนวน 586 เครื่อง พบว่า มีเครื่องที่ตกมาตรฐานทั้งสิ้น 112 เครื่อง คิดเป็นประมาณร้อยละ 19 โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องที่ตกมาตรฐานด้านอัตราการรั่วของความดันในระบบ ทำให้มีผลกระทบในการวินิจฉัยโรค

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพัฒนาเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันสำหรับประชาชน BP Sure ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เครื่องวัดความดันโลหิตที่ประชาชนใช้งานได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างทั่วถึง ช่วยให้การเข้าถึงการตรวจสอบเครื่องทำได้ครอบคลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ตลอดจนประชาชนสามารถทดสอบได้เอง

อย่างไรก็ตาม การดูแลประชาชนจะดำเนินการผ่านทางหน่วยบริการสุขภาพระดับชุมชน ต้องอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ สำหรับในเขตสุขภาพที่ 13 ซึ่งดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จะได้อบรมการใช้เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันสำหรับประชาชน BP Sure ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองที่บ้านได้อย่างมั่นใจ

“สำหรับประชาชนที่มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ สามารถนำเครื่องมาทดสอบคุณภาพได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานบริการใกล้บ้านได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานบริการใกล้บ้านได้ในแอพพลิเคชั่น BP Sure ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS” นพ.โอภาส กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ อึ้งสธ.สุ่มตรวจ เครื่องวัดความดันโลหิต พบตกมาตรฐาน19% มีผลต่อการวินิจฉัยโรค
ข่าวที่เกี่ยวข้อง