Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 30 พ.ค. 2563

กรมที่ดินยุค 4.0 ยุติข้อขัดแย้งสู่สังคมอุดมสุข รังวัดด้วยระบบดาวเทียม

14 พ.ย. 2562 - 12:46 น.

กรมที่ดิน ยุค 4.0 ยุติข้อขัดแย้งสู่สังคมอุดมสุข รังวัดด้วยระบบดาวเทียม

กรมที่ดิน / เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่อาคารรังวัด กรมที่ดิน นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งตัวเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จำนวน 517 คน เพื่อออกไปปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน

ตามมาตรา 58 , 58 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ 28 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , เชียงราย , ลำปาง , แพร่ , น่าน , พิษณุโลก , กำแพงเพชร , สุโขทัย , ตาก , อุดรธานี , หนองบัวลำภู , หนองคาย , บึงกาฬ , ชัยภูมิ , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , นครราชสีมา , นครพนม , มุกดาหาร , กระบี่ , พังงา , ตรัง , สงขลา , นครศรีธรรมราช , ปัตตานี , ยะลา และนราธิวาส มีเป้าหมาย จำนวน 85,000 แปลง เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดให้สูงขึ้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตามที่กรมที่ดินได้มีโครงการพัฒนามาตรฐานรูปแปลงที่ดินโดยจัดให้มีโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดที่สูงขึ้น และได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหายถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วมีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่ได้มีการรังวัดไว้นานแล้ว

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า การรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network ถือเป็นการให้บริการสาธารณะในเชิงรุกของกรมที่ดิน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจและทำแผนที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การโยธาธิการและผังเมืองการตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยที่ดินถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินงานประกอบการทุกๆ อย่าง นอกจากนี้การทราบแนวเขตที่ดินที่เจ้าของที่ดินครอบครองชัดเจนจะเป็นการลดปัญหากรณีข้อพิพาทต่าง ๆ อันเกิดจากเรื่องที่ดินซึ่งจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในเรื่องการดูแลการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดินและให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคมในการยกระดับมาตรฐานการรังวัดสู่สากลเพื่อยุติขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินของประชาชนสู่สังคมอุดมสุข และมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน มั่นคง ยั่งยืน สถาพร ต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่สุด

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กรมที่ดิน มีเป้าหมายในการดำเนินงาน 80,000 แปลง ดำเนินการได้ 80,325 แปลง ในพื้นที่ 21 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , เชียงราย, ลำปาง , แพร่ , น่าน , พิษณุโลก , กำแพงเพชร , อุดรธานี , หนองคาย , ชัยภูมิ , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , นครราชสีมา , กระบี่ , พังงา , สงขลา , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และฉะเชิงเทรา

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศกำหนดพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมในท้องที่จังหวัด สุโขทัย , ตาก , หนองบัวลำภู , บึงกาฬ , นครพนม , มุกดาหาร, ตรัง และนครศรีธรรมราช การรังวัดสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม ด้วยระบบ RTK GNSS NETWORK

ถือเป็นนวัตกรรมด้านการสำรวจและทำแผนที่ที่ให้ค่าพิกัดของรูปแปลงที่ดินอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยลดขั้นตอนการทำงานสามารถรังวัดและค้นหาตำแหน่งหลักเขตที่ดินได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีหลักการทำงาน คือ ช่างรังวัดหรือผู้ใช้งานของระบบโครงข่าย จะทำการรับสัญญาณดาวเทียม ณ ตำแหน่งที่ต้องการหาค่าพิกัด

จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมให้กับผู้ใช้งานจึงได้ค่าพิกัดของตำแหน่งที่รังวัดอย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินมีความละเอียดถูกต้องทั้งรูปร่างเนื้อที่และค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จึงสามารถแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่นในการถือครองเอกสารสิทธิ์ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและลดภาระของประชาชนในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน ก่อให้เกิดการบูรณาการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจรังวัดที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

“นวัตกรรมที่กรมที่ดินนำมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Ease of doing Bussiness” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวในที่สุด

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมที่ดินยุค 4.0 ยุติข้อขัดแย้งสู่สังคมอุดมสุข รังวัดด้วยระบบดาวเทียม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง