Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 14 ส.ค. 2563

ศาลยุติธรรม ผนึก สตม. เชื่อมข้อมูลคำสั่งศาล บุคคลห้ามออกนอกประเทศ

14 พ.ย. 2562 - 17:04 น.

ศาลยุติธรรม ผนึก สตม. เชื่อมข้อมูลคำสั่งศาล บุคคลห้ามออกนอกประเทศ

สตม. / วันที่ 14 พ.ย. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และพล.ต.ต.พรชัย ขันตี รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานให้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

นายสราวุธ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการส่งและรับข้อมูลคำสั่งศาลที่ห้ามผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งได้รับการปล่อยชั่วคราวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

รวมถึงคำสั่งศาลที่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และการเพิกถอนคำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักร โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจากระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ไปยังระบบฐานข้อมูล BIOMETRICS ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่มีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลตามมาตรฐานสากล

โดยจะทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ มีรายชื่อบุคคลที่ต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งบุคคลที่ได้รับอนุญาตชั่วคราวให้ออกนอกราชอาณาจักรหรือศาลได้เพิกถอนคำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรแล้ว แบบ real-time ทันทีที่เจ้าหน้าที่ของศาลส่งข้อมูลคำสั่งศาลผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลนี้

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ตรวจสอบบุคคลดังกล่าวโดยไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการเดินทาง และสามารถสกัดกั้นการเดินทางหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลได้ทันที

นายสราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการอำนวยความยุติธรรมและเป็นการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้การทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในอนาคตสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาปรับปรุงระบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันมากขึ้น

ด้านพล.ต.ต.พรชัย กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานศาลยุติธรรม ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกัน กรณีการเชื่อมโยโยงคำสั่งศาลห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบการเข้าออกบุคคลดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาล อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานทั้งสอง

พร้อมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลในคำสั่ง กรณีหากศาลมีคำสั่งยกเลิกการห้ามเดินทางของบุคคล บุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องมาติดต่อกับทางสำนักงานตรวจคจเข้าเมืองด้วยตนเอง ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฯ

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคเข้าเมืองได้นำระบบไบโอเมตริค มาใช้ในการตรวจเข้าออกราชอาณาจักรของบุคคลทั่วไป เป็นระบบที่ทันสมัยมีการตรวจเช็คตัวบคุคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่าย และมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับทุกหน่วยงานราชการ เพื่อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ศาลยุติธรรม ผนึก สตม. เชื่อมข้อมูลคำสั่งศาล บุคคลห้ามออกนอกประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง