Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 21 ต.ค. 2563

พล.อ.ประวิตร ห่วงใยปัญหาค้ามนุษย์ สั่งทุกหน่วยรับฟังความเห็น-ร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วน

6 ม.ค. 2563 - 12:27 น.

พล.อ.ประวิตร ห่วงใยปัญหาค้ามนุษย์ สั่งทุกหน่วยรับฟังความเห็น-ร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วน

พล.อ.ประวิตร / วันที่ 6 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีม.ร.ว.จตุมงคล โสภณกุล รมว.แรงงาน และผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย หรือ TIP Report ประจำปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับภาษาอังกฤษที่จะต้องจัดส่งให้สหรัฐฯ ในวันที่ 31 ม.ค.2563

จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลให้กระชับ ชัดเจน และนำเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะสำคัญ 13 ข้อ ของสหรัฐฯ เช่น การดำเนินการเชิงรุกในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

โดยมีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้
1.เห็นชอบในหลักการร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรายงานให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ เพื่อกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้ปรับปรุงรายงานฯ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบคู่ขนานต่อไป

3.เห็นชอบกรอบเวลาในการปรับปรุงรายงานฯ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ เพื่อจะได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในวันที่ 15 ม.ค.2563 ก่อนจัดส่งให้สหรัฐฯ ภายในวันที่ 31 ม.ค.2563

พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมาในปี 2562 ประเทศไทยยังคงมีความพยายามอย่างจริงจังในการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ในด้านการดำเนินคดีการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การค้าประเวณีซึ่งเป็นรูปแบบการค้ามนุษย์ลดลง เนื่องจากการทำงานแบบบูรณากาการใช้บังคับกฎหมาย ระหว่าง NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งในขั้นตอนการสืบสวนดำเนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหาย รวมถึงความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน

นอกจากนี้ประเทศไทย?ยังได้รับการปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงจากEU อันเป็นผลมาจากการที่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้ รวมถึงการลดปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานภาคประมงได้สำเร็จ รวมถึงการใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และยังมีการให้ความสำคัญความคุมครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีการเยี่ยวยาเบื้องต้นจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ

นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการออกกฎหมายในการปราบปรามการค้ามนุษย์และการคุ้มครองแรงงานต่างชาติให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย และมีความร่วมมือป้องกันกับประเทศต่างๆในการปราบปรามการค้ามนุษย์ และในปี 2563 รัฐบาลได้มีแผนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข็มข้น โดยเฉพาะการกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้มีผลการดำเนินคดี และมาตราการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรูปธรรม

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พล.อ.ประวิตร ห่วงใยปัญหาค้ามนุษย์ สั่งทุกหน่วยรับฟังความเห็น-ร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง