Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.พ. 2563

กรมที่ดินใช้ไลน์โครงการบอกดิน สำรวจที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ช่วยจัดการให้ถูกกม.

6 ก.พ. 2563 - 12:53 น.

กรมที่ดิน ใช้ไลน์โครงการบอกดิน สำรวจที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ช่วยจัดการให้ถูกกม.

กรมที่ดิน / เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินใช้ระบบ LINE OFFICIAL ACCOUNT "บอกดิน" สำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

โดยกรมที่ดินใช้สารสนเทศที่นำสมัยระบบ LINE Official Account สำหรับประชาชนที่มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมี สค 1, นส 3, นส.3ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้แจ้งผ่านไลน์ "บอกดิน" ด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1.แสกน QR Code
2.แชร์ สถานที่ ที่ดินที่ต้องการบอกกรมที่ดิน
3.โพสต์แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้ครอบครองที่ดินตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ แจ้งหลักฐานของที่ดินและเป็นหลักฐานชนิดใด

โดยเจ้าของที่ดินแจ้งแล้วได้อะไร
- ข้อมูลตำแหน่งที่ดินจะนำไปจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิในที่ดินตามกฎหมายและที่สำคัญถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
- รัฐสามารถใช้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินได้ด้วยระบบแผนที่มาตรฐานเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
- รองรับการจัดทำ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินในประเทศไทย

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อว่า กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง และหลักฐานต่างๆ เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

โครงการ "บอกดิน" เริ่มรับแจ้งตำแหน่งที่ดินตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2563 และจะแจ้งกลับในวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563 โดยจะสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ปัญหาเรื่องที่ดินมีมากมาย หลากหลาย ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฎหมาย และต้องเกิดจากความร่วมมือกันหลายภาคส่วน แต่ที่สำคัญคือภาคประชาชน ถ้าทุกคนช่วยกัน และเข้าใจการทำงานของภาครัฐ เพื่อร่วมกันช่วยแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมที่ดินใช้ไลน์โครงการบอกดิน สำรวจที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ช่วยจัดการให้ถูกกม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง