สภาทนายความ ยัน ทนายความหญิง ใส่กางเกงว่าความได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 8 ส.ค. นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ทำหนังสือถึงนายกสภาทนายความ และเข้าพบเพื่อเสนอแก้ไขข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการแต่งกายของทนายความหญิง เนื่องจากพบว่ามีทนายความหญิงถูกทนายความและศาลตำหนิจากกการสวมกางเกงและสูทสากลในการว่าความ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน
ในข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2559 หมวด 5 มรรยาทในการแต่งกาย ข้อ 20 ระบุว่า “ในระหว่างเวลาว่าความ ทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ (2) ทนายความหญิง แต่งกายตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อสีสุภาพไม่ฉูดฉาด รองเท้าหุ้มส้น” ซึ่งโทษของการผิดมรรยาททนายความ มีบัญญัติไว้ในมาตรา 52 ที่ระบุว่า “โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถานคือ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกินสามปี หรือ (3) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

ในหนังสือถึงสภาทนายความระบุว่า ปัจจุบันแนวคิดและค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งกายของชายหญิงเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการดำเนินวิถีชีวิตในสังคมที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงและเพศวิถีมากยิ่งขึ้น สิทธิสตรีได้รับการคุ้มครองให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การแต่งกายของทนายความหญิงในการว่าความ จึงไม่ควรถูกกำหนดตายตัวและจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ทนายความหญิงพึงมีสิทธิอันชอบธรรมในการแต่งกายโดยสุภาพได้ โดยไม่ถูกจำกัดให้ต้องสวมกระโปรงเท่านั้น ทั้งหน่วยงานราชการ ข้าราชการหญิงสามารถสวมเครื่องแบบเป็นกางเกงชุดกากีเช่นเดียวกับราชการชายได้

ล่าสุด สภาทนายความ ทำหนังสือตอบสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ลงนามโดย ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและปฏิคม ชี้แจงว่า ข้อบังคับสภาทนายความ มิได้ห้ามทนายความหญิงมิให้สวมกางเกงว่าความไว้ ในชั้นนี้เห็นว่ายังไม่มีเหตุอันสมควรในการแก้ไขข้อบังคับ

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สภาทนายความจะชี้แจงว่า ทนายความหญิงใส่กางเกงว่าความได้ แต่ถ้อยคำในข้อบังคับไม่ชัดเจน ทำให้ศาลและทนายความจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงควรพิจารณาแก้ไขถ้อยคำให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน