คพ. จับมือ ม.มหิดล ร่วมจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

4 มี.ค. 2564 - 16:44 น.

คพ.จับมือ ม.มหิดล ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากร เครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) และศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่มากขึ้น ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะมูลฝอย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

คพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรการในการจัดการ ควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอยู่ระหว่างการศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพในฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่าฝุ่น PM2.5 มีผลเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุระบบทางเดินหายใจ และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้านศ.นพ.บรรจง กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกันในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ในมิติการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายสาธารณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติ และการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ ผลการศึกษาจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ แก่สังคมต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ คพ. จับมือ ม.มหิดล ร่วมจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง