กระทรวงทรัพยากรฯ เปิด “ตู้ปันน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19” ฉบับ “New Normal ของการแบ่งปัน” แจกข้าว แจกน้ำ ฟรี

​เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวงฯ ได้เปิดตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19 อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.

โดยตู้ปันสุขแห่งนี้ จะเปิดให้บริการแก่เพื่อนพี่น้องข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ได้ใช้บริการโดยสามารถหยิบอาหารและน้ำดื่มด้วยตนเอง ในแบบฉบับ “New Normal ของการแบ่งปัน”

โดยรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเจ้าหน้าที่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นในช่วงเวลานี้

อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด

นายจตุพร กล่าวอีกว่า ตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19 ที่ได้เปิดให้บริการในวันนี้เป็นวันแรกนั้น จะประกอบไปด้วย อาหารกล่อง จากร้านค้าที่อยู่ภายในอาคารฯ จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มบรรจุขวด ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 100 ขวดต่อวัน

โดยจะเปิดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ มารับได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และกระทรวงฯ จะเปิดให้บริการตู้ปันสุขแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด–19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์ร่วมแสดงน้ำใจร่วมกับตู้ปันสุขของกระทรวงฯ แห่งนี้ เพื่อแบ่งปันอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น สามารถแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ และนำอาหารและน้ำดื่มมาร่วมใส่ใน ตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19 แห่งนี้ได้อีกด้วย

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน