รมว.ทส. และรมว.สิ่งแวดล้อม สมาพันธรัฐสวิส เป็นสักขีพยานลงนามระหว่าง สผ. และกรมสิ่งแวดล้อม สมาพันธรัฐสวิส ร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และMs. Simonetta Sommaruga รมว.สิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงาน และการสื่อสารของสมาพันธรัฐสวิส ได้ร่วมเป็นสักขีพยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในพิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวร่วมกับ Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย บนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ณ ท่าเทียบเรือ CAT Tower

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัด ทส. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.เป็นผู้แทน ทส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ในการนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสในวันนี้ และในโอกาสพิเศษนี้ ทส. ได้มีการดำเนินความร่วมมือสำคัญกับสมาพันธรัฐสวิส 2 ประเด็น คือ การจัดทำแถลงการณ์ร่วมฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาแสดงถึงความมุ่งมั่นของสองประเทศในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การมุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่วิถีการพัฒนาที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตั้งใจที่จะร่วมยกระดับความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีส อันจะนำไปสู่การดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution) ของทั้งสองประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน