‘วราวุธ’ ชวนคนไทยปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อมใน 'วันสิ่งแวดล้อมโลก'

5 มิ.ย. 2564 - 08:50 น.

‘วราวุธ’ ชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด ‘ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม’

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ในวันนี้ (5มิ.ย.) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติจะกำหนดธีมในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับปีนี้สหประชาชาติได้กำหนดธีม “REIMAGINE RECREATE RESTORE” #GenerationRestoration คือ การ ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรณรงค์ในหัวข้อดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเชิญชวนให้ทุกคน มีการปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิต ให้นึกถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้แล้วมีวันเสื่อมโทรมลง เพื่อมุ่งหวังให้คนรุ่นต่อไปได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูณ์ ที่สำคัญทุกคนต้องร่วมกันสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตง่ายๆ เช่น ลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย จนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติ

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จะช่วยให้ระบบนิเวศได้ฟื้นฟูตัวเองได้บ้าง แต่แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และธรรมชาติ คือการมีส่วนร่วมของมนุษย์ที่จะร่วมกันสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งก็คือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบการใช้พลังงานและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร นำไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เน้นหลัก 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว ถือเป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ย้ำว่า ดังนั้นวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 นี้ ตนขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ที่ทำให้ประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกมายังประเทศไทย


รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่ การใช้น้ำอย่างประหยัด และร่วมกันฟื้นฟูเพิ่มผืนป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานคนไทยในอนาคตสืบต่อไป ภายใต้การรณรงค์เรื่อง “REIMAGINE RECREATE RESTORE” ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม”

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมฯคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมปลุกจินตนาการภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีในฝันที่ ที่เกิดจากการปรับแนวคิด ให้นึกถึงสิ่งแวดล้อม และสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตง่ายๆ ในรูปแบบนิวนอร์มัล บนสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก

รวมทั้งในวันนี้(5มิ.ย.) ยังมีการจัดกิจกรรมออนไลน์ สัมภาษณ์สดกับไลฟ์สไตล์รักษ์โลกของคนเก๋ๆ “ให้มันปังที่รุ่นเรา” ปลุกพลัง(ปก)ป้องโลก ระหว่างเวลา 15.00-15.30 น. ซึ่งอยากจะให้ทุกคนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้

ผ่านมากระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 คือ “REIMAGINE RECREATE RESTORE” ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เน้นการนำขยะที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

โดยการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระป๋องน้ำดื่มใหม่ จากอลูมิเนียม 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่า Aluminium Loop Recycling ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ การรวบรวมขวดพลาสติก(PET) เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นชุด PPE ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รวมทั้งการรวบรวมกล่องกระดาษ ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนกล่องเป็นหน้ากาก ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘วราวุธ’ ชวนคนไทยปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อมใน 'วันสิ่งแวดล้อมโลก'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง