สสส.ผลักดัน‘ผัก’อยู่ในแผนชาติ แนะรัฐบาลหนุนคนเมืองทำการเกษตร

14 ก.ค. 2564 - 15:03 น.

สสส.ผลักดัน‘ผัก’อยู่ในแผนชาติ แนะรัฐบาลหนุนคนเมืองทำการเกษตร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สสส.ผลักดัน‘ผัก’อยู่ในแผนชาติ – ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สสส. กล่าวว่าเวทีหารือสาธารณะว่าด้วยการออกแบบ “ไทยพร้อม” สู่การขับเคลื่อนผักและผลไม้เป็นวาระแห่งชาติ ในวันที่ 15 ก.ค.นี้

นอกจาก สสส.และภาคีที่จะได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผักและความมั่นคงทางอาหารแล้ว ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศ ที่ดำเนินการเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับการที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ในปี 2564 เป็นปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้สากล เพื่อยกระดับให้การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เป็นประเด็นระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมข้อมูลและความพร้อมของไทยสำหรับการประชุม UN Food System Summit ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงสุดของผู้นำประเทศที่จะพูดพูดคุยเรื่องอาหาร โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับผลกระทบระส่ำระสายไปทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สสส.ผลักดัน‘ผัก’อยู่ในแผนชาติ

ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าวว่าเวทีหารือสาธารณะครั้งนี้ สสส.จะจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการกินผัก และผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อผลักดันให้ผักและผลไม้เข้าสู่กระบวนการจัดทำและอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 สำหรับสถานการณ์ในการกินผักอย่างเพียงพอ คือ 400 กรัมของคนไทยอยู่ที่ 37 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากเดิมมากและผักยังช่วยสร้างรายได้ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วย

สสส.ผลักดัน‘ผัก’อยู่ในแผนชาติ

ขณะที่ น.ส.วรางคนางค์ นิ้มหัตถา ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนผักผลไม้เป็นวาระแห่งชาติว่า จากประสบการณ์ทำงานโครงการสวนผักคนเมืองมา 10 ปี พบวิกฤตใหญ่ 2 ครั้ง คือน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 กับโควิด-19 และสิ่งที่ตามมาคือเกิดวิกฤตทางอาหารกับคนเมืองตลอด ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายให้ทุกเมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนการทำการเกษตรในเมืองทุกครอบครัว ทุกชุมชน องค์กร เพื่อให้มีพื้นที่อาหารของตัวเอง เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้โลกร้อนขึ้นทุกวัน

สสส.ผลักดัน‘ผัก’อยู่ในแผนชาติ

“กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเชื่อมโยงให้เกษตรกรตัวเล็กตัวน้อย หรือคนจนมีโอกาสเข้าถึงที่ดิน เจ้าของที่ดินเองก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย จะได้เกิดความมั่นคงในการผลิตอาหารอย่างแท้จริง และหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ รัฐ อปท. ควรพูดถึงมิติสิทธิในอาหาร สวัสดิการอาหารของคนไทย เพราะเมื่อเกิดวิกฤต พบว่ากลุ่มเปราะบางมักเข้าไม่ถึงอาหาร ทั้งที่รัฐบาลประกาศให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก” ผจก.โครงการสวนผักคนเมืองกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สสส.ผลักดัน‘ผัก’อยู่ในแผนชาติ แนะรัฐบาลหนุนคนเมืองทำการเกษตร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง