ทส. รับมอบรถปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจาก กฟผ.

24 พ.ย. 2564 - 16:22 น.

กระทรวงทรัพยากรฯ รับมอบรถปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจาก กฟผ. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รับมอบรถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. พร้อมผู้บริหาร ทส. และ คพ. ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี คพ. กล่าวว่า คพ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสนับสนุนรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จาก กฟผ. ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศเพื่อการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่าง คพ.กับ กฟผ.

โดย คพ. จะนำรถยนต์ที่ได้รับมอบในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศ และจะใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ในการปฏิบัติงาน ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) ในการเข้าพื้นที่ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน อุบัติภัยสารเคมี และกรณีอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ คพ. ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถเข้าไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้มีการจัดการปัญหาทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการปกป้อง ป้องกัน และหยุดยั้งปัญหามลพิษก่อนที่ส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้าง เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำสะอาด อากาศบริสุทธ์ และหยุดปัญหามลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนต่อไป

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการสนับสนุนรถยนต์ที่ใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่แก่ คพ. ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน สำหรับการเฝ้าระวัง รวมถึงวางแผนมาตรการการจัดการลดและป้องกันมลภาวะทางอากาศสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์คุณภาพอากาศ น้ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

อีกทั้งเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมรณรงค์เชิงป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ ทส. รับมอบรถปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจาก กฟผ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง